Blauwe brigade

De Blauwe Brigade is een enthousiaste groep vrijwilligers, die de bestaande populaties Gentiaanblauwtjes helpt te behouden. De Blauwe Brigade is sinds 2006 actief en bestaat uit 12 vrijwilligers.

Het gentiaanblauwtje is een kwetsbare ( rode lijst) dagvlinder, die leeft op het natte heideterreinen (dopheide en klokjesgentianen) Het vlindertje is voor de voortplanting afhankelijk van een aantal schakels:

  • Klokjesgentiaan voor afzetting van de eitjes en waardplant voor de rups;
  • Knoopmieren voor verzorging van de rupsen.

De populaties nemen de laatste jaren af. Om bestaande populaties te vergroten, is het van groot belang het aantal klokjesgentianen weer toe te laten nemen. Naast bestaande plotjes (klokjesgentianen waar het Gentiaanblauwtje al eitjes afzet) wordt de heidegrond kleinschalig met de hand geplagd.

Handmatig plaggen voorkomt beschadiging bestaande gentiaanklokjes en evt. nesten van knoopmieren. Op de plagstrookjes kan het zaad van de omliggende klokjesgentianen ontkiemen. Het duurt ongeveer 3-4 jaar voor er volwaardige klokjesgentianen staan.

De Blauwe Brigade plagt 3- 4 keer per jaar een ochtend voor alle terreinbeheerders in en rond de gemeente Westerveld. Wij worden ondersteund ( o.a. materiaal) door Landschapsbeheer Drenthe en Natuurmonumenten.

Als wij het prachtige gentiaanblauwtje zien vliegen en de eitjes als pareltjes op de klokjesgentiaan zien schitteren, zijn wij weer volop gemotiveerd om in het najaar te plaggen.