Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

Aanmeldformulier Symposium Bijen bermen en biodiversiteit IVN Westerveld

IVN Westerveld organiseert in juni 2017 het symposium 'Bijen, bermen en biodiversiteit'. Sprekers zijn o.a. Dave Goulson (University of Sussex),  Karin Steijven en Arjen Strijksma (Hogeschool VHL), Jojanneke Bijkerk (Cruydt-Hoeck), Mennoo Reemer (Naturalis), Mark Ronda (provincie Drenthe), Frans van Alebeek (Vogelsbescherming).

Programma:

  • 9 juni: Op deze dag staat het uitwisselen van kennis en informatie centraal.
    Locatie: Koloniecentrum (voorheen Inforium) Frederiksoord
  • 10 juni Op deze dag staat de praktijk centraal met excursies en workshops.
    Locatie: Scholengemeenschap Stad & Esch in Diever

Kosten

  • Deelname 9 juni: € 65,00 (zakelijk), € 20,00 (privé) of € 15,00 (student)
  • Deelname 10 juni: € 25,00 (zakelijk) of € 15,00 (privé, student)
  • Deelname beide dagen: € 85,00 (zakelijk), € 30,00 (privé) of € 25,00 (student)

Meer informatie: download

Kunt u hieronder nog een toelichting geven. Bent u docent, journalist of IVN-lid? Zo ja, waar? En voor studenten: welke opleiding volg je?
Komt u op vrijdag? Maak een keuze uit een van de vier parallelsessies die vrijdagmorgen plaatsvinden tussen 11.50 en 12:30 uur
Komt u op vrijdag? Maak een keuze uit een van de vier parallelsessies die vrijdagmiddag plaatsvinden tussen 15:30 en 16:10 uur
Komt u op zaterdag? En wilt u deelnemen aan de busexcursie naar de Cruydt-Hoeck in Nijeberkoop? Kies dan een van de mogelijkheden. Gelijktijdig met die excursie vinden in Diever vijf andere sessies plaats (lezingen en workshops).