Wat kan jij doen in de natuur?

 

Vrijwilligers zijn het hart van IVN

De actieve leden organiseren publieksactiviteiten voor jong en oud, zoals excursies, lezingen, evenementen, cursussen, tentoonstellingen, opleidingen en activiteiten zoals vogelbescherming, landschaps-onderhoud en natuurwerkdagen. Ook zijn IVN-vrijwilligers regelmatig betrokken bij overleg met gemeenten of andere instanties en verzorgen ze binnen- en buitenactiviteiten voor scholen. Dit alles met één doel: het vergroten van de bewustwording over natuur, milieu en landschap onder de Nederlandse bevolking.

Sluit je aan als vrijwilliger bij één of meerdere van onze activiteiten