Werkgroepen

 

Vrijwilligers zijn het hart van IVN

De actieve leden organiseren publieksactiviteiten voor jong en oud, zoals excursies, lezingen, evenementen, cursussen, tentoonstellingen, opleidingen en activiteiten zoals vogelbescherming, landschaps-onderhoud en natuurwerkdagen. Ook zijn IVN-vrijwilligers regelmatig betrokken bij overleg met gemeenten of andere instanties en verzorgen ze binnen- en buitenactiviteiten voor scholen. Dit alles met één doel: het vergroten van de bewustwording over natuur, milieu en landschap onder de Nederlandse bevolking.

Onze werkgroepen: