Cursussen

IVN West-Friesland organiseert verschillende cursussen voor natuurliefhebbers. Dit zijn basiscursussen en soms ook verdiepingscursussen voor mensen die wat meer over de natuur willen weten. Maar ook de Natuurgidsenopleiding voor mensen die zelf natuurgids willen worden. Als er een cursus of opleiding georganiseerd wordt komt dat op de website te staan. Het is ook mogelijk om informatie in te winnen bij het cursusteam via cursussen@ivn-westfriesland.nl. Het is mogelijk om op de wachtlijst te worden geplaatst. Vooral voor de Natuurgidsenopleiding is altijd veel belangstelling. We geven daarbij voorrang aan deelnemers uit West-Friesland en Wieringen.

Natuurgidsenopleiding
De Natuurgidsenopleiding wordt eens in de ongeveer 5 jaar georganiseerd. Het gaat om een opleiding van 1,5 jaar, waarbij we om de 14 dagen een cursusavond met een natuurthema houden. De daaropvolgende zaterdagochtend  is er een praktijkochtend. De Natuurgidsenopleiding is een actieve opleiding, waarbij de vaardigheden om zelf natuurgids te worden voorop staan. Maar flora, fauna en landschap komen ook aan bod. Tijdens de Natuurgidsenopleiding gaan we 2 keer naar Texel. Het eerste weekend is een veldweekend. Het tweede weekend is een afsluitend weekend met de diploma-uitreiking. Voordat de Natuurgidsenopleiding  start, worden één of meerdere informatieavonden gehouden. De Natuurgidsenopleiding is een landelijk erkende IVN opleiding. Ons huidige opleidingsprogramma voldoet aan de landelijke eisen van de commissie Meetlat van het IVN Cursushuis.

Meer informatie via cursussen@ivn-westfriesland.nl

Groencursus
Dit is een basiscursus voor mensen die wat meer over de natuur willen weten. Meestal bestaat de groencursus uit 6 cursusavonden over bomen, planten, insecten, vogels, paddenstoelen en landschap. Er zijn een aantal excursies op zaterdagochtend bij.

Verdiepingscursussen
Dit kunnen verschillende cursussen zijn: Planten, Vogels, Landschap en… De cursussen bestaan meestal uit enkele avonden en diverse excursies. Nieuw is dat het landelijke IVN cursussen ontwikkeld heeft, die we als cursusteam kunnen gebruiken. Deze cursussen zijn voor mensen die wat meer over een bepaald onderwerp willen weten. Deze verdiepingscursussen worden pas georganiseerd als er genoeg interesse voor is.

Cursussen met een thema
Het landelijk IVN heeft meer cursussen ontworpen, die we als cursusteam kunnen organiseren. Het gaat bijvoorbeeld om een cursus ”hoe ontwerp ik een levende tuin” of een klimaatcursus. Deze cursussen zijn redelijk nieuw en hebben we nog niet kunnen organiseren. Maar de wens bestaat er wel om dit te gaan doen. Meer informatie bij cursussen@ivn-westfriesland.nl