West-Friesland
IVN
vrijdag14apr2017

Wildplassen niet meer ’verplicht’ bij Egboetje

septictankOOSTWOUD - Met vereende krachten is deze week bij het Egboetje in natuurgebied het Egboetswater in Oostwoud een septictank in de grond geplaatst.

Door Eric Molenaar - 14-04-2017, 17:33

Voor IVN West-Friesland, dat het gebouwtje van de voormalige sneeuwklokjeskwekerij van het Recreatieschap in bruikleen heeft, is dit een belangrijke stap.

De vereniging voor natuur- en milieueducatie verzorgt activiteiten en excursies vanuit dit gebouwtje, maar het is te ver van de bewoonde wereld om er elektriciteit of stromend water te kunnen aanleggen. Er is geen riool en in de toiletruimte staat nog geen wc-pot.

,,Wildplassen is verplicht, een bijzondere situatie’’, zegt Ruud Dijkstra, een van de coördinatoren van de werkgroep Egboetje. Via de Westfriese Uitdaging, die een verbinding legt tussen het bedrijfsleven in de regio en sociaal-maatschappelijke organisaties, kwam er een helpende hand.

Aannemingsbedrijf J. Kuin uit Bovenkarspel stelde een septictank beschikbaar, Kees Vlaar uit Oostwoud kwam met een kraantje om de tank voor het waterzuiveringssysteem in te graven.

,,Een wc-pot is er nog niet, maar die is snel te regelen’’, zegt Arie Schouten, die namens de Westfriese Uitdaging de contacten legde. Volgende stap is het maken van een systeem om het toilet te kunnen doorspoelen. Mogelijk wordt het een pomp die handmatig kan worden bediend. ,,Dat is dan nog behoorlijk primitief, maar meer comfort dan we gewend waren’’, zegt Dijkstra, die bijzonder blij is met de hulp die het bedrijfsleven biedt.