West-Friesland
Overig
maandag19sep2016

Vleermuis m/v zoekt geschikte kast

Vleermuizen kiezen graag de kast met de beste klimaatomstandigheden voor die periode. Nou, keuze genoeg in het Egboetswater. Er zijn de laatste drie jaren 26 platte kasten opgehangen in allerlei windrichtingen. Een hele klus voor de vrijwilligers want ze hangen minimaal op 3 mtr. hoogte. Een enkele kast hangt lager maar dat heeft voor bewoning niet veel uitgemaakt en is afhankelijk van het soort vleermuizen dat de woning kraakt.

Monitoren van succesvolle vleermuiskasten
Dinsdag 13 september startte om 14.00 uur een bijeenkomst in het ‘Egboetje’ met leden van de Vleermuizen Zoogdierenwerkgroep, afgevaardigden van Landschap Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier en IVN-vrijwilligers. Doel was de ontwikkeling te volgen van de aanwezige soorten vleermuizen in het Egboetswater en de huidige bewoners in de kasten te tellen.
Vooraf hield Sandra Roodzand, medewerkster HHNK, een korte inleiding over het gebied Egboetswater. Hoe vaak er in de afgelopen drie jaar maandelijks is geteld en het nut ervan. Ze dankte tegelijkertijd alle IVN-vrijwilligers die deze taak op zich hadden genomen.
Vervolgens kreeg Carola van den Tempel, vleermuisdeskundige van het LNH, het woord en zij vertelde waarom die kasten er zijn opgehangen.

p1070013_carola_van_den_tempel.jpgAan de Vok Koomenweg stonden zieke bomen die gekapt moesten worden door het HHNK, maar daar werden verblijfplaatsen van vleermuizen in gevonden. Omdat vleermuizen beschermde dieren zijn er vervangende kasten ophangen in het nabijgelegen Egboetswater. Dit is een succes gebleken! De resultaten vertonen een elk jaar een stijgende lijn, het maakt niet uit of de kasten op het noorden, zuiden, westen of oosten hangen. Het record is in september 2015 gevestigd met 93 Ruige dwergvleermuizen, verdeeld over 23 kasten waarvan 3 kasten leeg waren. De bomen zijn inmiddels gekapt, maar dit grote succes (met nog meer nieuwe kasten) wilden we deze middag aan de belanghebbenden laten zien. Het heeft de werking aangetoond.

p1070019.jpgSuccesfactor Ruige dwergvleermuis
Het resultaat van deze middag klimmen en kijken met speciale lampjes en camera’s, was totaal 61 Ruige dwergvleermuizen. Kast nr. 8 is favoriet; daar hingen 8 Ruige dwergvleermuizen. In de meeste kasten zit één mannetje met meerdere vrouwtjes of nog jonge mannelijke vleertjes. Tijdens de wandeling door het Egboetsterrein werden er vragen gesteld, nuttige tips gegeven en ervaringen uitgewisseld. Het was een gezellige, zeer informatieve en zinvolle middag.

Namens de Egboetwerkgroep,
Tekst: Ria de Graaf / Foto’s: Toos Brink & Fred Weel
Foto’s: Ruige dwergvleermuis – Carola in actie - Resultaat vastgelegd.

Vleermuizen
Vleermuizen zijn zoogdieren. Ze kunnen vliegen doordat ze een vlieghuid hebben, die reikt van de handen via achterpoten tot de staart. Vleermuizen komen al 50 miljoen jaar voor, langer dan de mens bestaat. In ons land zijn er 5 soorten algemeen. Ze leven allen van insecten en spinnen, zijn dus nuttig in de natuur en voor de mens. Het zijn schemer- en nachtdieren. “Zien” doen ze met hun oren: ze maken voor de mens onhoorbare geluiden door de oren. Zo weten ze precies waar voedsel is te vinden en hoe ze moeten vliegen. Overdag wonen ze in spleten en holten of kasten. Vleermuizen houden een winterslaap in koele, donkere, vochtige ruimtes. Hun lichaamstemperatuur daalt daarbij van 40 naar ongeveer 11 graden Celsius. Eens in de vier weken worden ze wakker om te drinken en zich op te poetsen. Ieder jaar trekken vleermuizen vanuit Oost-Europa naar Frankrijk, Zwitserland en Zuid-Duitsland. Uit onderzoek is gebleken dat het Egboetje op hun trekroute ligt.