West-Friesland
Biodiversiteit
woensdag19mei2021

Laatste nieuws over Voedselbos de Haling

Hier groeit en bloeit het voedselbos

De lente is helemaal begonnen in het Voedselbos. Overal zie je de bloesem van de fruitbomen. Het weiland staat vol bloeiende kruiden. Ondertussen hebben vrijwilligers van het IVN allerlei groenten en kruiden geplant of gezaaid in diverse plantgaten. Het gaat om diverse koolsoorten, snijbiet van Hemzaden, aardbeien van ABZ Seeds, kruiden van Buysman en ook van Copper Cress. Plant en zaaigoed van Sluys Garden, bloemenmengsels, tuinbonen en aardappelen. We hebben diverse stekken voor frambozen en bessenstruiken gekregen. Voor alle donaties veel dank. De komende maanden zal het Voedselbos door de vrijwilligers onderhouden worden. Dat wil zeggen dat er vaak gras zal worden gemaaid met de door ABZ Seeds gedoneerde Aardbezie om de graspaden te onderhouden en ook om de bomen en struiken ruimte te geven om te groeien. Ook zullen de plantvakken worden onderhouden.

Binnenkort zullen IVN Natuurgidsen wandelingen naar het Voedselbos organiseren, zodat iedereen kennis kan maken met het Voedselbos. De eerste wandelingen zijn gepland op 25 juli en 15 augustus. En in het najaar volgen er nog meer. Meer informatie over de wandelingen volgt nog. Aanmelden kan bij voedselbos@ivn-westfriesland.nl

Wie een keer wil helpen tijdens een werkochtend in het Voedselbos kan zich ook melden bij voedselbos@ivn-westfriesland.nl

bloeiend voedselbos meiDe bomen en struiken hebben we in de winter en vroege voorjaar geplant. Dit dankzij een crowdfundactie en een aantal sponsoren, zoals Enza Zaden, de Trintel, Stichting Kritisch Boombeheer, het IVN, dhr. van Lelyveld, Jan Bruin, verloskundigenpraktijk Enkhuizen-Andijk en de Rabobankclubactie. Om grote plantgaten te kunnen maken was er een bouwkraantje beschikbaar gesteld door Co Min en Co Min en de tweede keer Robbert Koolhaas met de kraan van vergroenbedrijf de Twee Heren. De plantvakken zijn  gefreesd door Hans Visser van Hans & Dirk Visser Grondwerken uit Blokker. Ze hebben ook twee enorme (speel)boomstronken een plaats gegeven bij de Arena.

Sponsoring van wensen

We krijgen veel positieve reacties op ons Voedselbos. Leuk om te horen is dat het Recreatieschap ook veel gunstige reacties ontvangt. Nog steeds melden zich nieuwe sponsoren aan en regelmatig komen er nieuwe vrijwilligers bij. Veel wandelaars en fietsers stoppen om te kijken en vragen te stellen. Wensen voor de komende tijd zijn er wel: een professioneel informatiebord en folders om uitleg te geven over het Voedselbos. Verder willen we graag een insectenhotel en opslag voor gereedschap plaatsen. Voor het ontvangen van groepen komt een Arena en we gaan nog uitwerken hoe dit er uit gaat zien. Genoeg wensen nog om door sponsoren te worden gerealiseerd. Het Recreatieschap al in de loop van het jaar een wandelpad door het Voedselbos aanleggen.

Wie meer wil weten over het Voedselbos, wil sponsoren of nog stekken over heeft kan zich melden via de werkgroep voedselbos@ivn-westfriesland.nl of 06-25408745/0229-275673