West-Friesland
Duurzaamheid
vrijdag01dec2017

Duurzaamheid en biodiversiteit

IVN werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. Daarom laten wij jong en oud de natuur dichtbij beleven. We verbinden hen met groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals voeding, gezondheid en energie. Dit doen we met zo'n twintigduizend betrokken leden en een enorm netwerk van groene professionals in Nederland. Dat maakt IVN een unieke partner in duurzaamheid en verantwoord ondernemen.

Sinds enige tijd is de betekenis van de IVN veranderd. Van Instituut Voor Natuur en Milieueducatie is het veranderd in Instituut Voor Natuureducatie en Duurzaamheid.

Duurzaamheid is een term die we steeds vaker horen. Wat betekent het en wat kunnen we er als IVN mee? Vandaar dat bij de afdeling West-Friesland met ingang van 2016 een werkgroep Duurzaamheid van start is gegaan.

Biodiversiteit is een belangrijk speerpunt van de werkgroep Duurzaamheid. We organiseren activiteiten rondom dit thema in het Streekbos en in de stedelijke omgeving. We laten zien waarom een grote biodiversiteit van belang is voor mens en natuur. We besteden aandacht aan behoud van groen in de tuinen d.m.v. cursussen, tips en advies ter bevordering van biodiversiteit in de stad, verbeteren van het leefklimaat en voorkomen van wateroverlast. De kringloop van de natuur laten we graag zien tijdens wandelingen.

Mocht je belangstelling hebben om mee te denken en/of deel te nemen aan de activiteiten neem dan contact op met Geert Veldhuis, coördinator van de werkgroep Duurzaamheid.

Zie ook Meer leven in je tuin