West-Friesland
Natuur in de Buurt
maandag05okt2020

Bloemenakker is klaar voor de winter

P1220300 kopieVlak bij het insectenhotel in het noordelijke deel van het Ecoproject is eind september een opgehoogd stuk grond verrezen die voorjaar en zomer 2021 in een fraaie bloemenakker zal zijn omgetoverd. Niet alleen aantrekkelijk voor insecten maar ook als pioniersvegetatie educatief voor bezoekers en schoolklassen én een lust voor het oog van iedereen. Om het zover te krijgen is er door bedenker, ontwerper en coördinator Louis van Wegen bijna drie jaar aan dit project gewerkt: subsidie aangevraagd, sponsors gezocht voor zand en het vervoer daarvan, een kraan en shovel voor de grondberwerking en het zaad besteld bij groothandel Bolderik etc.

P1220308 kopieHet Recreatieschap Westfriesland heeft als eigenaar van het terrein goedkeuring gegeven om het stukje Ecoproject anders in te richten. Louis heeft samen met Ko Markusse en de ecowerkers veel voorwerk verricht op die plek. De voormalige kleigrond is rijk aan voedingstoffen en moest gemengd worden met 25 kub zand en ‘arme grond’. Een kraan heeft het bestaande grasveld omgewerkt en de kluiten gescheurd en bewerkt. Bij het grondverzet en de vermenging met het zand kwam de shovel van Fa.Floridus goed van pas. Die gelijk ook een afwatering heeft gegraven zodat er een droog en nat deel ontstaat met verschillende biotopen. Als laatste onderdeel is de toplaag met klei bedekt en gevreesd, klaar om in te zaaien. Nog even de hark erover en klaar. Onder het toeziend oog van enkele vrijwilligers van het Ecoproject zaaiden Louis en Ko het bloemenmengsel in de toplaag. En nu maar afwachten op een bloemenakker in volle glorie! Aangelegd door werk in samenspraak met vrijwilligers, subsidieprojecten en enkele sponsors.

P1220303 kopieOp zaterdag 7 november zullen de eerste kiemplantjes te zien zijn tijdens de nationale Natuurwerkdag. Kom je ook meehelpen in het Ecoproject met natuurklussen?

Foto’s: Louis van Wegen en Ko Markusse zaaien het bloemenmengsel in onder toeziend oog van enkele vrijwilligers van het Ecoproject.