Ledenadministratie

LID WORDEN

Het lidmaatschap van IVN-afdeling West-Friesland kost € 27,00 per jaar en wordt jaarlijks automatisch van uw IBAN-rekeningnummer afgeschreven. Behalve het landelijke IVN-blad Mens en Natuur ontvangen onze leden 4x per jaar de Alchemilla, het contactblad van de IVN-afdeling West-Friesland. Tevens worden zij uitgenodigd om mee te doen met allerlei activiteiten van onze afdeling.
Meld u online aan of vraag het aanmeldingsformulier bij de IVN-balie in het Streekbos Paviljoen.

LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN

Klik hier voor onze Lidmaatschapsvoorwaarden


ONKOSTENDECLARATIES

Leden/vrijwilligers kunnen de t.b.v. IVN-activiteiten voorgeschoten kosten d.m.v. het bijgaande declaratieformulier declareren.
Voor de vereniging verreden kilometers worden tot nader order vergoed à € 0,19  p/km, mits goedgekeurd door de betreffende groepscoördinator.
Van de overige gedeclareerde bedragen dient het betaalbewijs te worden bijgevoegd.
(Reis)kosten, gemaakt voor het bijwonen van zakelijke (w.o. educatieve) bijeenkomsten, kunnen op de voorgeschreven wijze gedeclareerd worden, mits goedgekeurd door de verantwoordelijke groepscoördinator.
N.B. Het bezoeken van recreatieve bijeenkomsten, zoals IVN-ledendagen, behoren niet tot deze categorie. In geval van twijfel beslist het bestuur.

Het gedownloade formulier onkostendeclaratie.pdf kan worden afgedrukt en daarna ingevuld bij de penningmeester worden ingeleverd. Het is ook mogelijk om het declaratieformulier als Word-document te downloaden en op uw eigen computer verder in te vullen, bij het juiste gebruik worden de ingevulde bedragen automatisch getotaliseerd.

Met uw OV-chipkaart betaalde reiskosten declareren
Op de website OV-chipkaart.nl bekijkt u gemaakte reizen in uw account en met uw reishistorie maakt u van uw reiskosten een declaratieoverzicht dat u als bijlage bij uw declaratie voegt.

Vermeld altijd uw IBAN-rekeningnummer op uw declaraties!
Op 1 augustus 2014 eindigde de extra overgangsperiode naar SEPA en is de overstap naar één Europese betaalmarkt (SEPA) definitief.
Vermeld voortaan op uw onkostendeclaraties alleen nog uw IBAN, want de oude zeven- tot tiencijferige rekeningnummers worden door de banken niet meer automatisch omgezet en kunnen daarom door ons niet verwerkt worden.