Het Egboetswater

Middenin het West-Friese land bij Oostwoud, ligt tussen de akkers een waterrijke stuk natuur, omzoomd door bomen.  Het Egboetswater geheten, een rustig, weids recreatiegebied én een thuis voor talloze dieren, planten en insecten.P1120089 kopieIn 2009 heeft het Recreatieschap Westfriesland (RSW) 1,8 ha elzenbos met een gebouwtje aangekocht dat een onderdeel was van het Egboetswater. De vorige eigenaar  gebruikte het voor de teelt van sneeuwklokjes, die groeien nl het beste in halfschaduw.
Het IVN werd door het RSW betrokken bij de inrichting.  Gezamenlijk werd besloten om dit bos te gaan  gebruiken als natuurinstructiebos en van het aanwezige gebouwtje een ontvangstruimte voor schoolklassen te gaan maken: Het Egboetje.  P1180462 (1500x1002)Het RSW heeft het terrein in 2010 aan IVN West-Friesland ter beschikking gesteld voor natuureducatie.
Het Egboetje aan de Liederik 15, 1678 JC  Oostwoud (N240 afslag Hauwert) is met de auto te bereiken via Hauwert-Wervershoof en voor fietsers en voetgangers ook via de brug. Het kleinste NME-centrum in West-Friesland is een besloten, knus gebouwtje in een heringericht instructiebos, en niet openbaar toegankelijk.
Zie voor activiteiten en excursies www.ivn-westfriesland.nl/activiteiten

Het terrein is stevig onder handen genomen, bomen moesten worden gerooid, er werd een poel uitgezet om uitgebaggerd te worden. De IVN-werkgroep maakte plannen om meer biodiversiteit te krijgen door middel van een kruidenlaag, een struikenlaag en een bomenlaag. Hier gingen jaren van klussen en groenonderhoud overheen. Maar nu 10 jaar later zijn we trots op het resultaat!Egboetswater 15-2-15Er is meer diversiteit van bomen, planten en vooral insecten en dieren gekomen, spontaan of door hulp van mens en dier. Sneeuwklokjes bloeien er nog steeds volop tussen de bomen. Zij zijn de eerste bloeiers en dan volgen de meidoorns, sleedoorn, winterakonieten, koekoeksbloemen, ereprijs, vergeet-mij-nietje, speenkruid en nog veel meer.P1180465 (1500x1002)Waar voedsel en schuilplaatsen zijn komen de vogels vanzelf: ekster, grote bonte specht, zwartkopje, winterkoning, roodborst, boomkruiper, te veel om op te noemen. In het water vangen groepen schoolkinderen waterdiertjes, zien ze waterlelies, eenden en meerkoetjes en bij de poel worden steeds meer soorten vlinders ontdekt. Op het terrein vinden we poep van de vos die wel een haasje of konijntje lust. In samenwerking met Dierenopvangcentrum De Bonte Piet worden er jaarlijks een aantal ‘opvangegels’ in de omgeving uitgezet tijdens een excursie. Ook een tweetal insectenhotels (geschonken door het Landschap Noord-Holland) vlakbij een bloemenweide doen het goed, daar werken een mooie zomer aan mee. Jaarlijks wordt er onderzoek gedaan naar nachtvlinders i.s.m. insectendeskundigen van KNNV.

P1230609 EgboetDe vleermuizen zijn het grootste succes, sinds 2013 hangen er inmiddels 35 vleermuiskasten. Bevolkt door Ruige dwergvleermuizen die hun intrek hebben genomen in de kasten die door  het Landschap Noord-Holland en IVN-vrijwilligers zijn opgehangen.Ze hangen minimaal op 3 mtr. hoogte want vleermuizen kiezen graag de kast met de beste klimaatomstandigheden en voedselaanbod.P1230594 hutbouwenZo beleven bezoekers, schoolkinderen én volwassenen die voor een excursie komen de mooiste momenten van nieuw leven. Met een groep enthousiaste vrijwilligers verzorgen we het Egboetje met natuurtentoonstellingen, onderhouden we het terrein, ook middels de bekende NL Doetdagen en delen we onze nieuwe ontdekkingen. Bezoeken van het Egboetje of een rondwandeling op het afgesloten terrein zijn mogelijk, maar vooraf reserveren graag via publieksactiviteiten@ivn-westfriesland.nl

Misschien tot ziens!

Contact & info: egboetje@ivn-westfriesland.nl