Cursussen

CURSUSAANBOD VAN IVN WEST-FRIESLAND

Uitstel Natuurgidsenopleiding IVN West-Friesland.

Vanwege de nog grote onzekerheid rondom Corona stellen we de start van de Natuurgidsenopleiding uit naar januari 2022.
Wel willen we op dinsdag 16 februari om 19.30 uur een online informatieavond organiseren. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via cursussen@ivn-westfriesland.nl

Ben je een natuurliefhebber en wil je graag je kennis delen met andere mensen?
Maar geen idee, hoe je dat moet aanpakken?
Dan is de Natuurgidsenopleiding (NGO) van IVN afdeling West-Friesland wel iets voor jou.
In een periode van anderhalf jaar krijg je een uitgebreide serie inleidingen over onderwerpen, die betrekking hebben op natuur en milieu.
Deze 14-daagse bijeenkomsten op de dinsdagavond zijn er enerzijds op gericht je kennis over de natuur te vergroten, maar er is daarnaast ook aandacht voor zaken als presentatie en didactiek.
Het klinkt misschien wat hoogdravend, maar de ervaringen van vorige opleidingen laten zien, dat het vaak heel gezellig is en dat er boeiende discussies ontstaan.
Ook zit er in de opleiding tweemaal een weekend op Texel. Daar wordt het geleerde in praktijk gebracht en is er ruimte voor excursies.

Hoe ziet de gemiddelde dinsdagavond er uit?
De avond begint met 3 Vijfminutenspreekbeurten door verschillende cursisten.
Daarna volgt een les rond een bepaald onderwerp, in dit voorbeeld: bomen
Bomen: kunnen we het bos nog zien door alle bomen?  Maar buiten het bos kunnen we ook niet zonder bomen. Hoe zou het landschap zijn zonder bomen? Hoe leefbaar is een stad zonder bomen? Welke functies heeft een boom voor mens en dier?
Wat voor soort bomen zijn er allemaal? Introductie op determinatie van bomen op basis van winterkenmerken.
Daarna gaan we zelf aan de slag met determinatietabellen, determineergidsen en zoekkaarten: hoe werk je er mee? 
Na de pauze is er nog ruimte voor een kort natuurmoment en een duurzaamheidsmoment.
De avond duurt van 19.30 tot 22.00 uur

De zaterdag daaropvolgend vindt er een buitenactiviteit plaats, variërend van het benoemen van planten en dieren tot bodemonderzoek. In het tweede jaar komen daar ook presentaties door de deelnemers bij.

Het maximumaantal deelnemers is voorheen altijd op dertig gesteld, maar het zou kunnen dat we door de Coronamaatregelen met een kleinere groep starten. We houden de ontwikkelingen in de gaten. Als het nodig is stellen we de start uit tot de zomer of eventueel zelfs een jaar. Maar we hopen dat dat niet nodig is.

Contact & info: cursussen@ivn-westfriesland.nl