Cursussen

CURSUSAANBOD VAN IVN WEST-FRIESLAND

Cursusprogramma 2019

a. ZOEMCURSUS
Bijen zijn heel belangrijk voor de biodiversiteit, maar het gaat niet goed met deze nijvere zoemers. Ook dit jaar komt er weer “Nederland zoemt” een weekend om de bijenstand in Nederland te inventariseren. Maar ja, ze zijn allemaal klein en bruin, hoe weet je nu wat je in moet vullen? Daarom komt er als steuntje in de rug op 9 en 23 april een “Zoemcursus” over bijen en de tuin. Pieter Hermans en Frans Jongeleen zijn de docenten van deze cursus. Zoals nu gepland gaat de eerste avond over het herkennen van bijen en hommels en de tweede over het inrichten van een “bijvriendelijke tuin”.
De avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot 22.00 uur.
Kosten: € 20,- voor leden, € 25,- voor niet-leden.

b. Op 18 en 25 mei is er een TRAINING EXCURSIEVAARDIGHEDEN voor onze gidsen. Deze training wordt verzorgd door Astrid Bijster en Marian Torenbeek.
Het tijdstip is van 10.00 tot 14.00 uur. Inloop vanaf 9.30 uur. Kosten € 15,-
De bedoeling van deze cursus is de aangeleerde gidsvaardigheden weer up-to-date te brengen en ook ervaringen uit te wisselen. Verder hoe verwelkom je een groep en hoe ga je om met lastige bezoekers. Deze cursus is vooral voor mensen, die als natuurgids of schoolgids bij IVN West-Friesland actief zijn of willen worden.

c. In het najaar willen we starten met een NATUURCURSUS (voorheen Groencursus)
De cursus zal bestaan uit 6 avonden en 3 zaterdagochtenden. Voorlopige plannen:
1. Insecten - 24 september
2. Planten - 1 oktober
3. Vogels - 8 oktober
4. Bomen - 15 oktober
5. Paddenstoelen - 29 oktober
6. Landschap - 5 november
De praktijkochtenden zijn op 5 en 19 oktober en 9 november.
Op 23 november is er ter afsluiting een “landschapsfietstocht”.
Kosten: € 50,- voor leden, € 65,- voor niet-leden.

Opgave voor de bovenstaande cursussen is mogelijk via
cursussen@ivn-westfriesland.nl

d. JEUGDNATUURCURSUS
Na de zomervakantie begint een jeugdnatuurcursus met 5 bijeenkomsten. Jolanda Schut en Ilse Obdam organiseren deze cursus samen met andere natuurgidsen van IVN West-Friesland.
Tijd: zondagochtenden van 10.30 uur tot 12.30 uur
Doelgroep: kinderen van 7-10 jaar Minimum 5 deelnemers, maximum 12 deelnemers. Kosten: € 20,-
(Voorlopige) Onderwerpen en data:
1. Slootjesvissen - 8 september
2. Vleermuizen - 15 september
3. Vogels - 29 september
4. Zaden en vruchten - 13 oktober
5. Paddenstoelen - 3 november

Opgave voor deze cursus is mogelijk via
speurneuzen@ivn-westfriesland.nl

Voor alle cursussen geldt een minimum van 10 deelnemers (de jeugdcursus 5 deelnemers) en de kosten dienen vooruit betaald te worden op de rekening van het IVN West-Friesland, NL13 RABO 0167 7601 57, o.v.v. de cursusnaam.