Contact West-Friesland

Afdelingsbestuur:

Voorzitter: Geert Pietersen
Secretaris:
+ notulist:
Gé Kenter
Riet Hartsuijker
Penningmeester:
+ administrateur:
Gé Kenter
Rob den Hartog
Leden:

   

Astrid Bijster
Eleonora de Boer
Pieter Hermans

Werkgroepcoördinatoren:

Redactie Alchemilla:
Eindredactie & Lay-out:
Hans Verhoeven
Michelle Prins & Lisbeth van Lintel
Cursusteam: Astrid Bijster
Ecowerkgroep: Louis van Wegen
Egboetswater: Ria de Graaf & Ruud Dijkstra
Exposities: Beppie van der Wegen
Groepsarrangementen: Frieda Bus
Inventarisaties: Beppie van der Wegen
IVN website: Rob den Hartog
Knotwerkgroep: Rob Rijswijk
Ledenadministratie: Rob den Hartog
Natuurkoffer: Marianne Ouwerkerk
Paddenstoelenstudiegroep: Wil Stelling
PR & Persberichten: Toos Brink
Publieksactiviteiten: Frieda Bus
Scholenwerkgroep (a.i.): Frieda Bus
Vaarexcursies: Theo Ruiter
Weidevogelwerkgroep: Geert Pietersen
Werkgroep Duurzaamheid: Geert Veldhuis
IJsvogelwerkgroep: Douwe Greydanus

Klik op een naam om een e-mail te versturen