Contact West-Friesland

Afdelingsbestuur:

(Klik op de link voor het e-mailadres)
Voorzitter Vacant
Secretaris Ingrid Mooren
Penningmeester Trudy Haitsma
Leden Linda Smit
 

Pieter van de Wiel

Contact & info:

 
Cursussen: cursussen@ivn-westfriesland.nl
Groepsarrangementen: publieksactiviteiten@ivn-westfriesland.nl
Inventarisatie Streekbos: info@ivn-westfriesland.nl
Ledenadministratie: ledenadministratie@ivn-westfriesland.nl
PR & Persberichten: pr@ivn-westfriesland.nl
Publieksactiviteiten: publieksactiviteiten@ivn-westfriesland.nl
Redactie Alchemilla: redactie@ivn-westfriesland.nl
Scholenwerk: scholenwerk@ivn-westfriesland.nl
Vaarexcursies: vaarexcursies@ivn-westfriesland.nl
Vertrouwenspersonen: vertrouwenspersoon@ivn-westfriesland.nl
Voedselbos: voedselbos@ivn-westfriesland.nl
Website: website@ivn-westfriesland.nl
Weidevogelwerkgroep: weidevogels@ivn-westfriesland.nl
Werkgroep Ecoproject: ecoproject@ivn-westfriesland.nl
Werkgroep Egboetje: egboetje@ivn-westfriesland.nl
Werkgroep Knotten: knotten@ivn-westfriesland.nl
Werkgroep Natuurkoffer: natuurkoffer@ivn-westfriesland.nl

IVN afdeling West-Friesland organiseert diverse activiteiten. Wilt u iets weten of actief meedoen, neem dan contact op via de bovenstaande e-mailadressen.