Contact West-Friesland

Afdelingsbestuur:

Voorzitter Geert Veldhuis T: 06 52618372
Vice-voorzitter Pieter Hermans T: 0228 317569
Secretaris Linda Smit T: 06 24430197
Penningmeester Colette de Klerk T: 06 36014593
Leden Astrid Bijster T: 0229 275673
  Ruud Dijkstra T: 06 1259953

Werkgroepcoördinatoren:

Redactie Alchemilla:
Eindredactie & Lay-out:
Hans Verhoeven
Michelle Prins & Lisbeth van Lintel
Cursusteam: Astrid Bijster
Ecowerkgroep: Louis van Wegen
Egboetswater: Ria de Graaf & Ruud Dijkstra
Exposities: Beppie van der Wegen
Groepsarrangementen: Frieda Bus
Inventarisaties: Hans Verhoeven
IVN website: Rob den Hartog
Knotwerkgroep: Rob Rijswijk
Ledenadministratie: Colette de Klerk
Natuurkoffer: Marianne Ouwerkerk
Paddenstoelenstudiegroep: Wil Stelling
PR & Persberichten: Toos Brink
Publieksactiviteiten: Frieda Bus
Scholenwerkgroep (a.i.): Frieda Bus
Vaarexcursies: Han Oranje
Weidevogelwerkgroep: Geert Pietersen
Werkgroep Duurzaamheid: Geert Veldhuis
IJsvogelwerkgroep: Douwe Greydanus

Klik op een naam om een e-mail te versturen