West-Friesland
Natuur in de Buurt
Op
zondag28jul201914:00

Rondleiding door het Ecoproject

Op zondag 28 juli, om 14:00 uur, geven twee gidsen van IVN West-Friesland een rondleiding voor volwassenen door het Ecoproject, een stukje pure natuur middenin het Streekbos in Bovenkarspel dat een eigen waterhuishouding heeft. Je zou het op het eerste gezicht misschien niet zeggen, maar het barst hier van de natuur. Vogels, vlinders, bloemen, bijen, bomen, kikkers, libellen, paddenstoelen, je komt soms ogen tekort. Hoe komt al dit leven hier terecht? Hoe verhouden zich al deze dieren en planten tot elkaar? 

Ecologisch beheer voor meer wilde bijen
In het Ecoproject is ecologisch beheer een samenwerkingsproject van IVN en het Recreatieschap Westfriesland. Natuur is hier belangrijker dan recreatie dus honden en sporters zijn niet gewenst. De vrijwilligers van het IVN maaien, hooien en snoeien zo weinig mogelijk. Over de natuur in de plas, in de beestenboet, knotwilgen enzovoorts willen Ids Toxopeus en Louis van Wegen graag vertellen, de rondleiding vertrekt vanaf het Streekbos Paviljoen. 
Deelnemers aan de excursie kunnen vooraf op www.ivn-westfriesland.nl meer informatie vinden over het Ecoproject.
Opgave kan bij Louis van Wegen l.van.wegen@ivnwestfriesland.nl
 

Fotobijlage: Beestenboet Toos Brink

Algemene informatie

zondag 28 juli 2019 - 14:00
Locatie: 
Streekbos Paviljoen
Veilingweg 21a
1611 BN Bovenkarspel
Nederland
Google Maps image