West-Friesland
Beleid & Organisatie
Op
dinsdag13mrt201819:30

Algemene Ledenvergadering 2018

Uitnodiging algemene ledenvergadering

Het bestuur nodigt de leden van IVN West-Friesland van harte uit om de algemene ledenvergadering bij te wonen op dinsdag 13 maart 2018 om 19.30 uur in de bovenzaal van het Streekbos Paviljoen.

Agenda algemene ledenvergadering 2018.

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededeling van het bestuur
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen jaarvergadering 2017
 5. Jaarverslagen 2017
 6. Uitreiking Snoeshaan
 7. Voortgang VOG
 8. Financieel verslag 2017
 9. Verslag kascontrolecommissie
 10. Begroting 2018
 11. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 12. Bestuurswijziging
 13. Rondvraag en sluiting

Toelichting bestuurswijziging;

 • Aftredend per 01-09-2018 en niet herkiesbaar: Geert Pietersen
 • Aftredend en herkiesbaar: Eleonora de Boer
 • Afgetreden en niet herkiesbaar: Rob den Hartog

Geert Veldhuis stelt zich kandidaat als lid van het Bestuur en wordt door het bestuur voorgedragen als voorzitter per 01-09-2018.
Tegenkandidaten kunnen zich tot 14 dagen van tevoren aanmelden bij het bestuur.

Na de vergadering is er gelegenheid voor een hapje en een drankje.
Tot ziens op dinsdag 13 maart.

Algemene informatie

dinsdag 13 maart 2018 - 19:30
Locatie: 
Streekbos Paviljoen
Veilingweg 21a
1611 BN Bovenkarspel
Nederland
Google Maps image