West-Friesland
Beleid & Organisatie
Op
dinsdag08jun202119:30

Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging algemene ledenvergadering 2021

Bijzonderheden:  
de vergadering zal digitaal via ZOOM plaatsvinden.  
Aanmelden voor de vergadering vóór 7 juni 20.00 uur op het emailadres   
secretaris@ivn-westfriesland.nl. krijgt dan de inlogcode en de betreffende vergaderstukken digitaal toegestuurd. Heeft u vragen over het gebruik van ZOOM? Neem dan contact op met Astrid Bijster voedselbos@ivn-westfriesland.nl. Zij kan u op weg helpen. 
* bij de agendapunten waarbij gestemd moet worden wordt er digitaal gestemd. U ziet dan op uw scherm een stembiljet waarop u via de muis een keuze kunt maken. Uw stem ís en blijft anoniem. Direct na de stemming komt de uitslag in beeld.

Agenda 

 1. Opening door de voorzitter dhr G. Veldhuis 
 2. Vaststellen van de agenda 
 3. Mededelingen van het bestuur 
 4. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 9 maart 2020. Hierover wordt digitaal gestemd.  
 5. Vaststellen beleidsplan 2021-2023. Hierover wordt digitaal gestemd. 
 6. Uitreiking van de Snoeshaan 
 7. Afscheid van bestuursleden Pieter Hermans, Ruud Dijkstra en Linda Smit.  
 8. Afscheid van enkele coördinatoren. 
 9. Voordracht van het bestuur: nieuw bestuurslid Rick de Moel. Hierover wordt digitaal gestemd

  PAUZE
   
 10. Financieel jaarverslag 2020 
 11. Verslag controle kascommissie + benoemen van commissie 2021 
 12. Begroting 2021. Hierover wordt digitaal gestemd. 
 13. Voorstel tot  contributieverhoging 2022. (toelichting: in de jaarvergadering van 2019 is voorgesteld om in 2020 de contributie voor leden te verhogen naar  27,- en in 2021 naar € 30,-.  Door allerlei administratieve omstandigheden is deze verhoging in 2021 echter niet toegepast.  Hierover wordt nogmaals gestemd. 
 14. Rondvraag. Vragen vooraf indienen bij het secretariaat@ivn-westfriesland.nl 
 15. Sluiting door de voorzitter.  

Algemene informatie

dinsdag 8 juni 2021 - 19:30