West-Friesland
Beleid & Organisatie
Op
maandag09mrt202019:30

Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging algemene ledenvergadering 2020

AGENDA

Aanvang 19.30 uur in “De Terp” Streekbos Paviljoen, Veilingweg 21A, Bovenkarspel

1.     Opening door voorzitter G. Veldhuis
2.     Mededelingen van het bestuur
3.     Notulen van de ALV gehouden op 12 maart 2019 (Alchemilla)
4.     Jaarverslagen werkgroepen. (als bijlage ingesloten)
5.     Aanpassingen huishoudelijk regelement
6.     Toelichting op het penningmeesterschap
7.     Financieel jaarverslag 2019 **
8.     Verslag kascontrole commissie **
9.     Benoeming nieuwe kascontrole commissie **
10.  Begroting 2020*
11.  Contributie verhoging voor het jaar 2020
12.  Uitreiking  Snoeshaan
13.  rondvraag

** Deze agenda punten zijn onder voorbehoud.

Na de vergadering is er gelegenheid om elkaar nog even te spreken onder het genot van een hapje en een drankje.

Linda  Smit, secretaris IVN West-Friesland
(info: secretaris@ivn-westfriesland.nl)

Algemene informatie

maandag 9 maart 2020 - 19:30
Locatie: 
Streekbos Paviljoen
Veilingweg 21a
1611 BN Bovenkarspel
Nederland
Google Maps image