West-Betuwe
Beleid & Organisatie
zondag21nov2021

Vertrek uit gebouw Stichting Duurzaam Rivierenland

IVN West-Betuwe heeft vele jaren onderdak gehad in het gebouw van Stichting Duurzaam Rivierenland aan de Schaepmanstraat in Tiel. Vooral het bestuur, de Vogelwerkgroep en de Plantenwerkgroep maakten veel gebruik van de vergaderzaal. Ook waren er materiaal en boeken opgeslagen. Vanaf  januari 2022 verandert de situatie.

SDR, vergaderruimteVoormalige vergaderruimte. SDR

De zaal in Tiel is klein (geschikt voor 12 personen) en de gangen zijn smal. Dit maakt dat in coronatijd het gebouw voor geen enkele IVN-activiteit geschikt is. Maar ook onder gewone omstandigheden is in ieder geval de opkomst bij bijeenkomsten van de Vogelwerkgroep al te hoog voor deze zaal. Daarnaast maakt het bestuur geen gebruik meer van de voorzieningen bij de Stichting Duurzaam Rivierenland (SDR), omdat ze thuis (of online) vergaderen. Daarmee besparen we geld en reistijd en we vinden het prettiger. Tot slot heeft SDR meer ruimte voor eigen materiaal nodig en heeft ons diverse keren gevraagd of we de materialen en boeken ergens anders willen onderbrengen.

Besluit en gevolgen voor bijeenkomsten

De beperkte ruimte en de vraag van SDR hebben ertoe geleid dat het bestuur heeft besloten om het abonnement op te zeggen per 1 januari 2022. Dit betekent dat we de spullen van IVN weghalen uit het gebouw aan de Schaepmanstraat in Tiel en dat we geen korting meer krijgen op de zaalhuur. Het blijft wel mogelijk om de kleine vergaderzaal te huren, als werkgroepen of bestuur van IVN daar behoefte aan hebben.

De Plantenwerkgroep is in coronatijd uitgeweken naar De Knop, Centrum voor Duurzaamheid in Geldermalsen. Omdat de meeste deelnemers van deze werkgroep wat westelijker in het werkgebied van IVN West-Betuwe wonen, heeft de Plantenwerkgroep besloten haar bijeenkomsten voorlopig in De Knop te organiseren. De Vogelwerkgroep heeft haar bijeenkomsten in coronatijd in Het Stroomhuis kunnen houden. Ook voor komende winter blijft deze werkgroep in Het Stroomhuis.

Voor komende jaren blijft Het Stroomhuis een optie, maar alternatieven zijn in overleg mogelijk. Zo is het te overwegen om bijeenkomsten afwisselend in Tiel en Neerijnen te organiseren. Het Centrum voor Duurzaamheid De Knop in Geldermalsen gaat volgend jaar waarschijnlijk verbouwen. Mogelijk is de zaal in De Knop daarna ook geschikt voor de Vogelwerkgroep. Deze locatie ligt zeer centraal in ons werkgebied. De Gidsenwerkgroep blijft in principe in Het Stroomhuis. Het bestuur gaat door met vergaderen bij een van de bestuursleden thuis.
Tot slot: lezingen en cursussen van IVN worden al jaren in Het Stroomhuis gehouden. We blijven daar graag gebruik van maken. Maar andere locaties zijn bespreekbaar. Zo is in Tiel het Toon Hermanshuis in gebruik genomen. Daar is ook een mooie zaal die voor lezingen gehuurd kan worden.

Materiaal en boeken

Het IVN-materiaal (emmers, bakken, tent, microscopen, beamer) in het gebouw aan de Schaepmanstraat is uitgezocht en grotendeels ondergebracht bij ons overige materiaal in de kasteeltuin in Neerijnen. De boeken die in Tiel staan zijn voor een groot deel afkomstig uit de nalatenschap van voormalig voorzitter Hans de Boer. Het grootste deel van die collectie staat bij Marc Westerman thuis. In nauw overleg met de Vogelwerkgroep zijn de boeken in Tiel uitgezocht. We hebben één kist gevuld met boeken die voor stands, beurzen en cursussen gebruikt kunnen worden. De kist, die onder meer een groot aantal gidsen bevat, staat voorlopig bij Fieke Vos. We zullen nog een lijst maken van de boeken. De rest van de boeken is teruggegaan naar de Vogelwerkgroep, die bepaalt wat er met deze boeken gaat gebeuren.