West-Betuwe
Voor IVN leden
dinsdag17nov2020

Overgang naar centrale inning van de contributie

Per 1 januari 2021 haakt IVN West-Betuwe aan bij het Servicemodel 2020 dat het landelijk bureau van IVN aanbiedt aan de afdelingen. Het landelijk bureau gaat dan de contributie voor de afdelingen innen en de ledenadministratie verzorgen. Dit leidt tot een verlichting van het aantal taken van het afdelingsbestuur. Het kan dan meer aandacht besteden aan specifieke activiteiten van de afdeling, zoals het organiseren van excursies en lezingen.

De leden en donateurs die tot nu toe aan IVN West-Betuwe betaalden hebben op 27 oktober een brief of e-mail gehad met uitleg over de centrale inning van de contributie of donatie. Ook was daar een nieuwe SEPA-machtiging bijgesloten. Deze machtiging is nodig om automatische incasso door het landelijk bureau van IVN mogelijk te maken. Onze penningmeester heeft nog niet alle machtigingen, fysiek of digitaal, terug gehad. Hij zou graag alle reacties uiterlijk 23 november willen ontvangen. Dan is er nog tijd genoeg om alle noodzakelijke aanpassingen in de Centrale Ledenadministratie op te nemen. Tot nu (15-11-2020) heeft hij van 26% van de betreffende leden/donateurs reacties binnen. Leden en donateurs die geen automatische incasso willen kunnen van het landelijk bureau van IVN een factuur ontvangen.

Hoe weet je nu of je als lid of donateur lokaal of landelijk betaalt?

  1. Landelijk betalende leden/donateurs zijn op 7 oktober geïncasseerd door IVN met bankrekeningnummer NL## ABNA 0213 #### 42. Voor deze groep blijft alles bij het oude. Zij hebben geen brief gehad en hoeven niets te doen.
  2. De lokaal betalende leden en donateurs hebben bij de uitnodiging voor de ALV op 19 mei (verstuurd per e-mail op 1 mei) een betaalverzoek gehad. Er zijn ook lokaal betalende leden/donateurs die per automatische incasso betalen. Zij zijn op 21 oktober geïncasseerd door IVN West-Betuwe met bankrekeningnummer N## RABO 0142 #### 32. Er zijn daarnaast ook nog leden/donateurs die zelf betalen. Al deze leden/donateurs hebben een e-mail of enveloppe gehad met tekst en uitleg en met een nieuwe SEPA-machtiging. En om deze machtiging gaat het. Die wil de penningmeester graag voor 23 november getekend retour ontvangen.

Van alle contributie draagt IVN West-Betuwe €12 per lid of €2 per huisgenoot af aan het landelijk bureau van IVN. Na 1 januari 2021 verandert daarin niets, behalve dan dat het landelijk bureau van IVN die bedragen inhoudt en de rest van de contributie aan ons overmaakt. Als alles straks landelijk geregeld is, is voor iedereen duidelijkheid hoe de inning van de contributie verloopt. Wat wel gaat veranderen is dat de contributie voortaan geïnd wordt in de maand volgend op de maand waarin je lid geworden bent. Dat heeft te maken met het feit dat een lidmaatschap of donateurschap een looptijd heeft van een jaar.

Heb je vragen over de contributie of de inning daarvan? Mail dan naar penningmeester@ivnwestbetuwe.nl

Foto: Ledendag 2020. Marja ten Voorde.