Boeiende avond over mossen en korstmossen

Rond de 40 belangstellenden waren dinsdag 25 februari afgereisd naar Het Stroomhuis in Neerijnen. Daar nam Klaas van Dort, landelijk bekend als mossenexpert, hen in zijn presentatie mee in de boeiende wereld van de (korst)mossen.

Voor de pauze gaf hij een inleiding: wat is het verschil tussen mossen en korstmossen? Welke groepen mossen zijn er? Wat vertelt de groei van soorten (korst)mossen ons over de luchtkwaliteit? Na de pauze zoomde Klaas in op soorten die in ons rivierengebied voorkomen. Enthousiast geworden door zijn verhalen, heeft de Plantenwerkgroep van IVN West-Betuwe hem gevraagd om dit jaar een excursie te leiden in deze regio.

Klaas van Dort is net voorzitter af van de BLWG (bryologische en lichenologiscche werkgroep) van de KNNV. Hij is hoofdauteur van onder andere de Veldgids Mossen, de Basisgids Mossen en deel 6 van De vegetatie van Nederland: Mossen- en korstmossengemeenschappen.

Of en wanneer de excursie over (korst)mossen met Klaas van Dort doorgaat, laten we weten via deze site. Hier vind je ook de andere activiteiten van IVN West-Betuwe.

Foto: Dunschaduwmos. Marja ten Voorde