programma activiteiten 2020

IVN Weert- eo heeft een jaarprogramma voor de activiteiten in 2020 samengesteld. De verschillende werkgroepen verzorgen de activiteiten. 
Wijzigingen in het programma worden op de website en de Info gepubliceerd.
In verband met Corona zijn de publieksactiviteiten en de grotere verenigingsactiviteiten opgeschort tot 1 september. 
De werkgroepen starten weer op; mogelijk met aangepast programma. De werkgroepcoördinatoren communiceren e.e.a. met de werkgroepleden.

aangepaaangepast programma IVN Weert 2020