privacy afd. IVN Weert-e.o.

Privacy statement

IVN Weert e.o. respecteert jouw persoonlijke levenssfeer. Jouw persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en beveiligd. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze Privacy en cookie statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

IVN Weert e.o. heeft twee  Functionarissen  Gegevensbescherming (FG), en zij we helpen je graag met eventuele vragen. Hiervoor kan je contact opnemen met: Jan Aarts janaarts1948@gmail.com of Ine van Woensel ine.vanwoensel@icloud.com

Wat zijn persoonsgegevens 

Persoonsgegeven is informatie waarmee jij direct of in combinatie met elkaar kan worden herkend. Voorbeelden zijn: je lidmaatschapsnummer, (achter)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.

Verzameling en verwerking persoonsgegevens 

IVN Weert e.o. verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens van leden, abonnees,  deelnemers aan activiteiten / cursussen,  evenementen en acties. Wij verzamelen de volgende categorieën persoonsgegevens:

  • Personalia (bijvoorbeeld je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer, bankrekeningnummer, e-mailadres);

IVN Weert e.o. verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen:

  • Wanneer je een IVN-lidmaatschap afsluit om je te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden.
  • Om onze overige dienstverlening goed te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld om contact met je te kunnen opnemen als je een vraag aan ons stelt.
  • Om wettelijke  verplichtingen na te komen.
  • Om leden/geinteresseerden op de hoogte te houden van (nieuwe) activiteiten, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via sociale media.

Alle communicatiekanalen die IVN Weert e.o. gebruikt vallen onder deze Privacyverklaring. Wij zullen je persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Bewaartermijnen

IVN Weert e.o. bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan jouw wensen. Als wij je gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

 

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen zonder jouw voorafgaande toestemming.

IVN Weert e.o. en andere websites

Op onze website tref je een aantal links aan naar andere websites. Deze privacy verklaring is niet van toepassing op die andere websites. IVN is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met jouw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Beveiliging

Jouw persoonsgegevens worden door ons op een passende wijze beveiligd. Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat jouw  persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door  onbevoegden worden ingezien.

Jouw rechten

Als je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, dan kan je ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Ook kan je bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie over IVN via e-mail, telefoon of post tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening. 

Deze verzoeken kan je indienen door een e-mail te sturen aan info@ivnweert.nl.  Met betrekking tot al je rechten zullen wij in het algemeen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Zo proberen wij jouw verzoek altijd binnen 4 weken te verwerken.

Autoriteit persoonsgegevens

Heb je een klacht met betrekking tot hoe IVN Weert e.o. met jouw persoonsgegevens om gaat? Dan heb je het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contact

Wil je na het lezen van ons Privacy  statement meer informatie of heb je nog vragen en/of opmerkingen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.IVN Weert e.o.

Geurtsvenweg 4,

6006 SN Weert

secretariaat@ivnweert.nl

 

Wijzigingen Privacy statement

IVN Weert e.o. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het  Privacy statement. Wij adviseren je deze Privacy statement met regelmaat te lezen. De meest recente versie vind je altijd op www.ivnweert.nl  Deze pagina is voor het laatst opgemaakt 7 januari 2020.