privacy

Concept privacy-statement op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Dit concept is vastgesteld door het bestuur van de vereniging IVN  afdeling Weert e.o.  d.d. 21 juni 2018.

De vereniging IVN Weert e.o., gevestigd in het NMC De Ijzeren man, Geurtsvenweg 4, 6006 SN Weert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens van IVN Weert e.o.: 

Inschrijving Kamer van Koophandel: nummer 40176895.           

Rekening Rabobank: nummer NL02 RABO 0149 904 789 37

Voorzitter: Wim Aarts, Telefoon: 06-55082838   E-mail: wimaarts2@gmail.com  Functionarissen Gegevensbescherming; Jan Aarts en Ine van Woensel.         Zij zijn te bereiken via: ja.aart@planet.nl en ine.vanwoensel@icloud.com.

 

Persoonsgegevens die IVN Weert e.o verwerkt: IVN Weert e.o. verwerkt de persoonsgegevens zoals deze door de leden van het IVN Weert e.o.  zelf zijn verstrekt, Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die IVN Weert e.o. verwerkt:  Voornaam en/of voorletters en achternaam - Adres gegevens - E-mailadres – Bankrekeningnummer, alles in beschermde opslag. 

De VOG verklaringen worden in beschermde opslag bewaard.

 

 Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt IVN Weert persoonsgegevens: IVN Weert e.o. verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Verzenden van de info – verzenden van mails ter informatie – verzenden van uitnodigingen voor vergaderingen en/of excursies – onderling delen van informatie.

- De Leden  van IVN Weert e.o. kunnen e-mailen indien dit nodig is om de doelstellingen van het IVN Weert e.o. te realiseren.

    

 Bewaartermijnen:  IVN Weert e.o.   bewaart de persoonsgegevens van de Leden niet langer dan strikt nodig is om de doelen van de vereniging te realiseren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden: IVN Weert e.o.  deelt het ledenbestand met IVN Nederland. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken:  IVN Weert e.o. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: De Leden van IVN Weert e.o. hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebben zij het recht om hun eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door IVN Weert e.o.

Een lid van IVN Weert e.o. kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens- overdraging van zijn/haar persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens sturen naar ine.vanwoensel@icloud.com of ja.aarts@planet.nl   

 

De afdeling IVN Weert e.o. wil de leden er tevens op wijzen dat zij de mogelijkheid hebben om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging: De persoonsgegevens worden door ons op een passende wijze beveiligd. Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door onbevoegden worden ingezien.

 

Bovenstaand privacy statement voldoet aan het landelijk van IVN Nederland. Zie hiervoor indien nodig hun website.