Weert e.o.
Beleid & Organisatie
woensdag05aug2020

Aangepaste activiteiten i.v.m. Corona

Werkgroepen zijn opgestart; voorlopig beperkte activiteiten.

Vanaf 1 juni hebben de verschillende werkgroepen hun activiteiten opgestart. Het in acht nemen van de regels m.b.t. Corona is en blijft een aandachtspunt.

Geldende afspraken:
De werkgroepen kunnen hun activiteiten voortzetten. De coördinator informeert de leden hoe en wanneer men bij elkaar komt.
Het IVN Ledenweekend gepland in augustus is afgelast.
De geplande lezing van september vervalt; over de volgende lezingen wordt later beslist.
De Algemene Ledenvergadering wordt op 22 oktober gehouden in het NMC
Bijeenkomsten van de gidsengroep starten in september.

Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen in den lande zal gekeken worden op welke wijze en wanneer andere activiteiten weer opgestart kunnen worden.

Het bestuur