Vogelwandeling De Krang

Op zondag 10 december organiseert de Vogelwerkgroep van IVN Weert haar tweemaandelijkse vogelwandeling. Deze zal plaatsvinden in De Krang bij Swartbroek.
De Krang is een opmerkelijk gebied met een voor het relatief kleine oppervlak grote verscheidenheid aan landschappen. Bolle akkers, beekdalen, droge en natte bossen, hooilanden, moerassen, poelen en vennen wisselen elkaar op korte afstand af.
Door dit gevarieerde landschap komt hier ook een grote verscheidenheid aan vogels voor. Er bevinden hier zich vogels met een voorkeur voor water of moeras zoals de blauwe reiger, grote zilverreiger, aalscholver, smient, krakeend, wintertaling, tafeleend, grauwe gans, nijlgans, wilde eend en de ijsvogel. In het bos kunnen we de boomklever, boomkruiper, buizerd en grote bonte specht zien. En op de akkers kunnen we weer de geelgors, groenling, keep en vink aantreffen. Kortom, een zeer interessant gebied voor de vogelliefhebber.

Praktische informatie;

Startplaats: St. Cornelisplein Swartbroek (aan de kerk)
Starttijd: 8.20 u.
Vertrek bij NMC: 8.00 u.
Tijdsduur wandeling 2 tot 3 uur.
Aanmelden niet nodig

Het kan drassig zijn op sommige plekken. Hiervoor geschikte schoenen of laarzen worden aangeraden. Verder is een verrekijker aan te bevelen.

Waar
De Krang
Sint Cornelisplein 8
6005 PD Swartbroek
Bekijk op Google Maps
  • Kosten: Gratis
  • Aanmelden verplicht: Nee

Bas Hissel

coördinator vogelwerkgroep Weert
Bas Hissel is coördinator van de vogelwerkgroep van IVN Weert. Hij is als ecoloog werkzaam bij het SOVON.

Ontdek meer over

Deel deze pagina