Held van de Aarde. Een doe-tentoonstelling over duurzaamheid.

Klimaatverandering, vermesting, verandering grondgebruik, verlies aan biodiversiteit zijn onderwerpen waar je dagelijks over leest en hoort. Wil je er meer over weten en wil je dat doen door zelf een aantal opdrachtjes en proefjes uit te voeren dan is de tentoonstelling “Held van de Aarde” iets voor jou.

In de kleine zaal van het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man te Weert (Geurtsvenweg 4) staat ze opgesteld. Toegankelijk als het centrum open is en gratis.

Ze is bedoeld voor iedereen met interesse in duurzaamheid en dat moeten we natuurlijk allemaal zijn. Ze is zeker ook geschikt voor gezinnen; kinderen zo vanaf 10 jaar kunnen de opdrachten doen.

De thema’s die aan de orde komen zijn die, die zijn genoemd in de aanhef.

In een uurtje is de tentoonstelling te doen en na afloop mag je met Aardje op de foto en krijg je een button.