Weert e.o.
Landschap
Op
zondag10sep201709:00

Excursie naar het gebied rondom de Achelse kluis

in natuurgebied 'De Groote Heide'

Achelse KluisOp zondag 10 september organiseren we een excursie naar natuurgebied  “De Groote Heide“, maar dan specifiek het gebied rondom de “Achelse Kluis”.

Voor alle deelnemers van Weert en omstreken: vertrek: 9.00 uur vanaf Natuur- en Milieucentrum 'De IJzeren Man', Geurtsvenweg 4 te Weert.

Voor alle deelnemers van de Gemeente Cranendonck en omstreken: Vertrek: 9.30 uur vanaf Natuurpoort Achelse Kluis, De Kluis 1, Hamont-Achel, België (parkeerterrein voorkant Achelse Kluis).

Bijzonder aan deze wandeling is dat ze georganiseerd wordt door nieuwe natuurgidsen (pas gediplomeerd) uit verschillende IVN afdelingen uit de regio (o.a. IVN Cranendonck, IVN Meijel, IVN Valkenswaard en natuurlijk IVN Weert e.o.).

Topografisch

Het terrein ligt tussen Budel en Valkenswaard op de grens met België en grotendeels op grondgebied van de gemeente Heeze-Leende. Het terrein maakt onderdeel uit van natuurgebied De Groote Heide. In het zuidwesten van het gebied ligt de abdij De Achelse kluis. Vanuit het zuiden stroomt de Warmbeek achter de Achelse Kluis door. Bij de grensovergang met Nederland gaat de Warmbeek als Tongelreep verder in noordelijke richting. Ten oosten van de Achelse Kluis ligt de Groote Heide. In het noordoosten van het gebied ligt het Leenderbos.

Hoe zag en ziet het gebied er uit

Op oude kaarten is duidelijk te zien dat het gebied rond 1837-1850 nat was. De Tongelreep kronkelde door het gebied. Rond 1900 is de Tongelreep gekanaliseerd om het gebied te ontwateren. De monniken van de Achelse kluis zijn de woeste gronden gaan ontginnen. En er zijn veel weilanden en akkers ontstaan. En zodoende is ook een deel van de heide verdwenen.

In 1989 zijn het grootste deel van de landbouwgronden (255 ha), dat in eigendom was van de Achelse Kluis,  als natuur- en recreatiegebied verkocht aan het Nederlandse Staatsbosbeheer en het Vlaamse Gewest. Vanaf 1999 meandert de Tongelreep weer door het gebied. En voor de landbouw is ten westen van de Tongelreep een afwateringskanaaltje met stuwtjes aangelegd. Men probeert het gebied weer zo veel mogelijk terug te geven aan de natuur.

Vegetatie:

  • Droge en natte heide
  • Naaldbos
  • Weilanden/Graslanden
  • Houtwallen
  • Beekdal

Biotopen:

Het gebied bevat zeer gevarieerde biotopen, die ieder hun eigen eisen stellen aan beschikbaarheid van voedsel. De heide is van nature schraal, de weilanden zijn voedselrijker en zullen met uitzondering van de kunstmatig verschraalde oevers heel langzaam verschralen van voedselrijk naar voedselarm grasland.

Fauna:

Een grote diversiteit aan vogels komen voor in het gebied o.a. de tapuit, grote bonte specht, geelgors, blauwborst etc. (circa 40 verschillende soorten). Er komen veel wilde zwijnen en reeën voor in het gebied.

Flora:

Het gebied is in botanisch opzicht allereerst bekend als een waardevol heidegebied met vennen. Maar ook in de omringende beekdalen komen bijzondere vegetaties voor.

U ziet het: het is zeer de moeite om aan deze excursie deel te nemen. Tot ziens op 10 september!

Wim Aarts (tel. 06-55082838)

[foto's: Hub Jetten]

Algemene informatie

zondag 10 september 2017 - 09:00
Locatie: 
Vertrek vanaf: Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man
Geurtsvenweg 4
6006 SN Weert
Nederland
Extra Informatie: 

Voor alle deelnemers van Weert en omstreken: vertrek: 9.00 uur vanaf Natuur- en Milieucentrum 'De IJzeren Man', Geurtsvenweg 4 te Weert.

Voor alle deelnemers van de Gemeente Cranendonck en omstreken: vertrek: 9.30 uur vanaf Natuurpoort Achelse Kluis, De Kluis 1, Hamont-Achel, België (parkeerterrein voorkant Achelse Kluis).

Google Maps image