Weert e.o.
Beleid & Organisatie
Op
zaterdag22apr201710:00

Algemene Ledenvergadering IVN Weert en omstreken

voor de leden van IVN Weert e.o.

Op zaterdag 22 april 2017 wordt de Algemene Ledenvergadering van onze IVN afdeling gehouden in het Natuur- en Milieucentrum "De IJzeren Man" te Weert. Om 10.00 uur zal de vergadering geopend worden. Na het officiële (vergader)gedeelte zal net als vorig jaar na een gezamenlijke lunch een ontspannen nazit met een inbreng van de fotogroep Weert worden gehouden.

I.v.m. de catering is opgave voor de algemene ledenvergadering noodzakelijk. Dit kan vóór zaterdag 15 april 2017 via ons e-mail adres info@ivnweert.nl. Of telefonisch 06-22945702 (Jan Aarts).

 

logo IVN Weert e.o.

Hierbij nodigt het bestuur u allen uit voor de Algemene ledenvergadering van IVN Weert en omstreken

Datum:                Zaterdag 22 april  2017

Tijd:                      10.00 uur

Plaats:                  Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Verslag vorige algemene ledenvergadering   april 2016
 5. Verslagen:
  1. Secretarieel verslag 2016 (vaststellen)
  2. Financieel verslag 2016 en begroting 2017 (vaststellen)
  3. Verslag kascommissie en benoemen nieuw lid in kascommissie
  4. Verslagen van de werkgroepen
 6. Bestuursverkiezing:
  1. Aftredend: Jan Aarts (statutair aftredend), Trea Beckers, Hans van Schendel, allen niet herkiesbaar
  2. Nieuwe leden voorgedragen door bestuur: Wim Aarts, Petra Ament
 7. Terug kijken op 2016 en vooral vooruit kijken 2017
  1. Beleid IVN voor de komende jaren
 8. Jubilarissen
 9. Nieuwe natuurgidsen
 10. Rondvraag
 11. Sluiting officieel gedeelte algemene ledenvergadering ( 12.00 uur)
 12. Pauze ( Soep, broodjes, koffie/thee)
 13. Om 13.00 uur voordracht Fotogroep Weert over het Grenspark  Kempen~Broek
 14. Uiterlijk 15.00 uur sluiting

Algemene informatie

zaterdag 22 april 2017 - 10:00 tot 15:00
Locatie: 
Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man
Geurtsvenweg 4
6006 SN Weert
Nederland
Google Maps image