Weert e.o.
IVN
Op
donderdag19apr201819:30

Algemene Ledenvergadering

voor leden IVN Weert e.o.

Hierbij nodigt het bestuur alle leden van IVN Weert e.o. uit voor de Algemene ledenvergadering

Datum:            donderdag 19 april 2018

Tijd:                19.00 uur: inloop met koffie/thee

                        19.30 uur: start vergadering

Plaats:  Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man

 

Agenda:

1.  Opening.

2.  Bestuursverkiezing:

  • Aftredend: Frans Meuwis statutair aftredend en niet herkiesbaar.
  • Reeds afgetreden: Ine van Woensel.
  • Nieuwe leden voorgedragen door bestuur: Jan Aarts, Bert Timmermans en Ine van Woensel.

3.  Vaststellen agenda.

4.  Mededelingen.

5.  Verslag vorige algemene ledenvergadering 22 april 2017.

Verslag Algemene Ledenvergadering 2017

6.  Verslagen:

  • Secretarieel verslag 2017 (vaststellen)

Secretarieel jaarverslag 2017

  • Financieel verslag 2017 en begroting 2018 (vaststellen)

Jaarrekening 2017 IVN Weert e.o.

  • Verslag kascommissie en benoemen nieuw lid in kascommissie
  • Verslagen van de werkgroepen.

Gebundelde jaarverslagen werkgroepen 2017

7.  Nieuwe Statuten en Reglement.

Akte van statutenwijziging afdeling IVN Weert eo (CONCEPT)

8.  Pauze met koffie of ander drankje.

9.  Jubilarissen.

10.  Terugblik op 2017 met medewerking van Coen Gabriëls en vooruitblik op 2018.

11.  Rondvraag en sluiting.

Algemene informatie

donderdag 19 april 2018 - 19:30
Locatie: 
Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man
Geurtsvenweg 4
6006 SN Weert
Nederland
Google Maps image