Aanmeldformulier IVN Weert e.o.

Lidmaatschapskosten zijn per kalenderjaar: 

A. Lid & abonnement op het blad ‘De Natuurgids’: € 42,00

B. Lid: € 25,00

C. Huisgenootlid: € 5,50

Alleen invullen als uw huisgenoot lid van IVN Weert e.o. is.
Dit is van belang voor het innen van het lidmaatschapsgeld