Walcheren
Overig
donderdag21feb2019

IVN Walcheren: nieuwe statuten en reglementen

Het traject voor de nieuwe statuten en reglmenten is ingezet. Ter inzage hier de volgende drie documenten:

Brief ALV 16 maart
Concept akte van statutenwijziging afdeling IVN Walcheren
Voorbeeld huishoudelijk reglement voor afdelingen maart 2018