Kunstijsbaan in Reeburgpark?

Vught 15 oktober 2023

Het bestuur van IVN/NMV heeft de volgende zienswijze ingediend bij het College van B&W van Vught.

Vught, 12 oktober 2023

Betreft: plan voor kunstijsbaan in het Reeburgpark

Geacht College,
Blijkens publicaties krijgt u een aanvraag voor een kunstijsbaan in het Reeburgpark.
Onze vereniging is door de initiatiefnemers hierover niet geraadpleegd. Dat verbaast ons. Natuur en groen zijn hierbij serieuze belangen.
In het Bestemmingsplan Centrum Vught is de genoemde plek bestemd voor ‘Groen-Park’. Die be-stemming laat geen ijsbaan toe. Wij vragen u om een afwijking van de bestemming zeer zorgvuldig en terughoudend te bezien. Ook bij een tijdelijke afwijking moet voldaan worden aan goede ruimte-lijke ordening. Echter, in het bestemmingsplan zijn sport- en parkeerterrein en staanplaats voor han-del aangemerkt als strijdig gebruik van de grond.
In het park staan monumentale bomen. Hier overwinteren beschermde soorten als egels, eekhoorns, stand- en watervogels, uilen en vleermuizen. Al dat leven mag niet aangetast worden, ook niet door een tijdelijke activiteit. Dit moet goed worden onderzocht en beoordeeld door de Provincie.
Het Park Reeburg is een kostbaar oud park met een bijzondere biodiversiteit, waar mensen genieten van het groen, de vijvers, de bomen en de stilte. Zo’n kunstijsbaan met horeca (en 24/7 diesel- aggregaat?) past daar niet. Ook wijzen wij op de energieverspilling van de vriesinstallatie. In de ener-gietransitie heeft een gemeente een voorbeeldfunctie.
Er zijn o.i. betere plekken voor dit initiatief. De parkomgeving biedt aan dit plan nauwelijks meer-waarde omdat de activiteiten in een tent plaatsvinden.
Graag zijn wij bereid met u mee te denken over wat er wel en niet kan in dit park.
Met vriendelijke groet,

Peggy Bannier, voorzitter
Sander Wieringa, secretaris

Deel deze pagina