Vries
Landschap
maandag23jan2017

Cursus "Waar wij wonen" 2017

Historie, natuur en landschap in en rond Vries.

Natuurlijk weet u de weg in uw eigen woonomgeving. Maar wat weet u van de natuur en het landschap in en rond Vries? Weet u eigenlijk wel waar u woont en hoe die natuur en dat prachtige landschap is ontstaan? En wat er leeft en bloeit?

IVN Vries biedt u een cursus “Waar wij Wonen” aan. 

Professionele docenten vertellen hoe dit landschap is ontstaan en gaan, samen met praktijkmensen, met u het veld in.  De een neemt u mee  in een tijdreis van miljoenen jaren waarin de bodem is ontstaan en laat u met eigen ogen zien hoe verschillend de bodem is opgebouwd, afhankelijk van eeuwenoud gebruik. De ander vertelt over de archeologie, de historie en hoe die terug te zien is in het veld. Hoe is het prachtige landschap rond Vries ontstaan, hoe beheren we dat?  En wat groeit en bloeit er, welke vogels, vlinders en andere dieren kun je tegen komen?

De cursus start half februari 2017 en omvat 5 lezingen en 4 excursies.

De thema’s zijn:

“Onder onze voeten”, door dr. Tom J. A. Reijers ( geoloog ).

De Lage Landen zijn tamelijk vlak, maar zo was het niet altijd. Ons land heeft een uiterst gevarieerde bergachtige ondergrond. Tom Reijers leerde de geschiedenis van de bodem kennen in zijn speurtocht naar olie en gas. En die geschiedenis gaat terug tot het landijs van de op één na laatste ijstijd die o.a. de Rolderrug vormde, waarop Vries ligt. Allemaal heel lang geleden dus en zelfs onze oude dorpskerk speelt daarbij een rol. 

Lezing op 16 februari 2017, om 20.00 uur in dorpshuis “De Pan”, Nieuwe Rijksweg 4 in Vries.

Excursie op zaterdag 18 februari, van 9.30 - 12.30 uur. Plaats wordt bij de lezing bekend gemaakt.

Tienduizend jaar mens en landschap rond Vries, door prof. Theo Spek (landschapsgeschiedenis).

Het esdorpenlandschap rond Vries kent een eeuwenlange geschiedenis. Prof. Theo Spek heeft meer dan 20 jaar onderzoek gedaan naar het Drentse landschap en zal in zijn lezing het rijk gelaagde verhaal van het prehistorische- en het historische landschap rond Vries bespreken. Aan de orde komen naast het prehistorische landschap ook het landgebruik in de prehistorie, het ontstaan van de esdorpen en de brinken, het middeleeuwse grondbezit, de ontwikkeling van de landbouw, de essen, de groenlanden, de heide, enz.

Lezing op 16 maart 2017, om 20.00 uur in dorpshuis “De Pan”, Nieuwe Rijksweg 4 in Vries.

Excursie op zaterdag 18 maart, van 9.30 – 12.30 uur. Plaats wordt bij de lezing bekend gemaakt.

Biodiversiteit, ecologie en beheer van de natuurgebieden rond Vries, Aaldrik Pot ( medewerker SBB ).

Het natuurlijke landschap rond Vries is de afgelopen tienduizend jaar voortdurend veranderd. Na het toendraklimaat ontstond op de hoger gelegen gronden langzaam een gesloten loofbos. De lagere delen waren begroeid met moerasbos. Vijfduizend jaar geleden vestigden de eerste mensen zich hier en werden van jager/verzamelaar langzamerhand boer. Zij veranderden het landschap drastisch naar een open heidelandschap. Tot 100 jaar geleden deze “woeste”grond werd ontgonnen en omgevormd tot ons moderne cultuurlandschap, met her en der een restant van wat het was. Hoe nu verder?

Lezing op 13 april 2017, om 20.00 uur in het dorpshuis “De Pan”, Nieuwe Rijksweg 4 in Vries.

Excursie op zaterdag 15 april, van 9.30 – 12.30 uur. Plaats wordt bij de lezing bekend gemaakt.

Natuur en biodiversiteit in Vries en omgeving, door drs. Kees Boele ( bioloog).

Natuur is meer dan een verzameling bloemen en vogels in een mooi decor. Het is een samenspel van soorten in bijzondere samenhang met bodem, water, klimaat en uiteraard ook met de mens als grote tuinman. Van het kleinste beerdiertje tot de grote das, alles hangt met elkaar samen.

Natuurbeleving begint al bij de eigen achterdeur. Een natuurlijke tuin met veel diversiteit aan groen is voor veel dieren een paradijsje. En niet alleen voor slakken, vogels, jagende loopkevers. De lijst is bijna oneindig. En net als op een safari presenteert de docent zijn eigen “Big en Little Five”.

Lezing op 18 mei en 1 juni 2017, om 20.00 uur in het dorpshuis “De Pan”, Nieuwe Rijksweg 4 in Vries.

Excursie op zaterdag 3 juni van 14.00 – 17.00 uur. Plaats wordt bij de lezing bekend gemaakt.

Informatie en introductie.

Op dinsdag 31 januari, vanaf 20.00 uur is er in het dorpshuis “De Pan” een introductie/informatieavond voor de aangemelde cursisten en andere belangstellenden. Op deze avond geeft IVN Vries een toelichting op de cursus en is er gelegenheid om vragen te stellen. Daarna verzorgt Jacob de Bruin (boswachter ecologie Natuurmonumenten) de kick-off van de cursus met een schitterende presentatie van landschap in Noord Drenthe.

Aanmelden.

Dankzij enkele subsidies is de cursusprijs aantrekkelijk: € 35 voor leden, € 45 voor niet leden, totaal  voor de 5 lezingen en de excursies. Alleen de lezingen zijn ook apart te boeken voor € 4 per avond.

Voor de excursies willen we de groep klein houden (max. 25?). Tijdig aanmelden is daarom gewenst.

Aanmelden kan bij Kor Mulder, tel. 0592 544139, of via kormulder@kpnmail.nl .