Lid worden

Lid worden van IVN Vries

U kunt lid worden van onze afdeling of als donateur ons werk steunen. Voor een paar tientjes per jaar bent u lid van IVN Vries. Voor een overzicht van de lezingen en de excursies : zie op deze website onder het kopje “Publicaties”: de meest recente Kornoelje”. Verder zijn er werkgroepen, die elke inbreng goed kunnen gebruiken. Zie hiervoor ook op de ”Home page”van deze website: werkgroepen. Er zijn allerlei werkzaamheden waarvoor geen speciale deskundigheid nodig is wat betreft natuur of milieu. U bent van harte welkom! Daarnaast worden er ook van tijd tot tijd  cursussen gegeven.

U ontvangt het mooie tijdschrift : de “Kornoelje”, 2x per jaar en het landelijke IVN-blad “Mens en Natuur” 4x per jaar.  

De minimumbijdragen zijn per jaar:

Lid            € 21,00

Huisgenoot lid    €    9,00

Donateur        € 10,00  

  Kornoelje  (2x p. jr)   Mens en natuur (4x p.jr)
Lid ja ja
Huisgenoot lid nee nee
Donateur ja nee

Nieuwe leden kunnen zich opgeven bij Kees Langeveld, secretaris van IVN Vries: secretariaat.ivnvries@gmail.com  of T: 0592 543951

Het bankrekeningnummer is: NL19 RABO 0366 5693 09, t.n.v. penningmeester IVN Vries.  

Voor deelname aan de jeugdactiviteiten wordt een bijdrage per activiteit of per project gevraagd.