Vries
Vogels
Op
zaterdag11mei201910:00

Lezing/excursie “Weidevogelbeheer, topsport in natuurbeheer”

Lezing door Arjan Hendriks, natuurbeheerder Noord van Het Groninger Landschap.
Van 10.00 tot 12.30 uur bij Bezoekerscentrum Reitdiep, Wolddijk 103, Groningen.
Vertrek vanaf de Brink in Vries 9.15 uur (poulen).
Het Groninger Landschap beheert in het Reitdiep ten noorden van de stad Groningen ruim 500 ha aan weidevogelgrasland. Arjan zal ingaan op de ontstaansgeschiedenis van het Reitdiep, de achteruitgang van de weidevogels en de oorzaken daarvan, het uitgevoerde weidevogelbeheer en het Actieplan Weidevogels Groningen.
Aansluitend neemt Arjan ons mee op excursie in het aangrenzende weidevogelreservaat De Koningslaagte. Je weet niet wat je ziet. Schitterend!
Opgave bij Kor Mulder: kormulder@kpnmail.nl of 0592 544 139.

Algemene informatie

zaterdag 11 mei 2019 - 10:00