Vries
Overig
Op
zaterdag05jun202113:00

Excursie naar het biologisch akker- en tuinbedrijf Horaholm, Dijksterweg 12 in Hornhuizen (Gr.)

Tijd: van 14.00 tot 16.00 uur. Vertrek vanaf de Brink: 13.00 uur (carpoolen).

Na lang overwegen schakelde Harm 42 Westers in 2002 over van gangbare naar biologische bedrijfsvoering. Nu staat er een modern biologisch akkeren tuinbouwbedrijf van 100 ha (excl. 25 ha kwelder) waar continu gewerkt wordt aan de ontwikkeling van een uiterst duurzaam bedrijfssysteem. Op welke wijze? Door niet te ploegen, maar te woelen. Door alleen kruiden fermenten en groenbemesting toe te passen. Door een “regeneratieve landbouwmethode” te ontwikkelen die, in combinatie met een goede opbouw van humus in de bodem, de meest mineralen- en vitaminen-rijke producten produceert. Harm en zijn zoon Erwin doen dit in nauw overleg met een Duits landbouw onderzoeksinstituut. Deze productiewijze, in combinatie met bloemrijk akkerrand beheer, handhaving van veldstruweel, poeltjes, enz. is onze toekomst. Hier gebeurt het. Ga mee naar Horaholm in Hornhuizen! 

Algemene informatie

zaterdag 5 juni 2021 - 13:00