Zwartkopmeeuw

Larus melanocephalus

zwartkopmeeuwEen vogel die niet bekend is bij de meeste Nederlanders.

Oorspronkelijk voorkomend rond het Zwarte Zeegebied is de Zwartkopmeeuw sinds midden vorige eeuw in ons land waar te nemen. In 1959 broedde het eerste paartje in Nederland op de Scheelhoek waarna de vogel zich structureel vestigde in ons land, voornamelijk in de Delta waar zich nu 80% van de populatie bevindt. Buiten dit gebied komen de vogels voornamelijk voor aan de westzijde van het IJsselmeer. De kolonie in de Delta is vermoedelijk dezelfde als die in Vlaanderen, dit op basis van de variaties per jaar in de aantallen per atlasblok (is het hier rustiger dan is het drukker in Vlaanderen).

Op basis van ringwaarnemingen is de veronderstelling overigens dat de vogels ook een nomadisch bestaan kunnen hebben, uitwisseling met andere kolonies in bijvoorbeeld Oost Europa wordt waargenomen. Dit maakt de voorspelbaarheid van het aantal broedgevallen moeilijk. Een week voor de broedtijd kan een groep zich vestigen in een bepaald gebied, het volgend jaar dan wegblijven en worden waargenomen in Hongarije. De broedparen in Nederland overwinteren vooral in Frankrijk of op het Iberisch Schiereiland, maar ook blijven er tientallen exemplaren hier achter, bijvoorbeeld op het oostenlijk deel van de Grevelingen.

Broeden in Nederland geschiedt in kolonies of als gast in een kolonie Kokmeeuwen. En dat maakt het nu juist zo spannend. Voor de oppervlakkige toeschouwer is er geen verschil tussen beide soorten, ze lijken erg veel op elkaar. De liefhebber ziet de dikkere, stompere, zo u wilt, zwaardere donkerrode snavel met zwarte band bij de Zwartkopmeeuw. De wittere vleugel, de grotere romp en de langere poten. De zwarte kap is nog intenser en loopt verder door. De witte ring en het rode oog zijn nog nadrukkelijker. Hier nog drie leuke weetjes om ze in de vlucht te herkennen: ze vliegen bijna altijd als koppeltje, het beeld is veel witter en hun geluid doet denken aan het gemiauw van de buizerd. https://www.vogelgeluid.nl/zwartkopmeeuw/

Bronnen: Sovon Vogelatlas, Jonsson Vogels van Europa (foto Rein Hofman)

Ad ‘t Hart