Wilde reseda

Reseda lutea

wilde reseda wilde reseda                                      

De Wilde reseda is een plant uit de Resedafamilie uit de orde van de Brassicales. De naam komt van re (in de betekenis van weer) en sedare wat helen of kalmeren betekent. Verondersteld werd dus dat er een kneuzinghelende werking vanuit gaat. Lutea betekent geel.

Hij komt voor op open gronden die bijvoorbeeld uitgewaaid of omgewerkt zijn. In de duinen van Voorne staat er een groot aantal aan de hoge kant van de dijk aan de zuidwestoever van het Oostvoornse Meer ter hoogte van Hoekje Jans. Dit geeft ook twee andere eigenschappen aan waar de plant van houdt: vrij droge, kalkrijke omstandigheden.

De twee- of meerjarige plant is meestal sterk vertakt en komt dan omhoog met een groot aantal bloemtrossen die tot 50 cm hoog kunnen worden. De bladeren zijn sterk ingesneden veernervig.

De bloemen zijn vrij klein en hebben 6 kroon en 6 kelkbladen; ze zijn tweeslachtig en hebben veel (tot 25) meeldraden. De bloemen zijn (geel-)groen. Dit is bijzonder in het plantenrijk omdat bekend is dat insecten niet sterk tot die kleur zijn aangetrokken. Om toch aantrekkelijk te zijn voor potentiële bestuivers geurt de plant sterk, vooral in de avond.

Solitaire bijen die deze plant bezoeken zijn de kleine wolbij en de resedamaskerbij. De plant is waardplant van het resedawitje.

Bronnen: Flora van Nederland; Wildeplanten.nl; Peters: Botanische revolutie.

Nico Enthoven