Vogelactiviteiten

Vogelactualiteit

 

Najaar-trektijd,  dus veel te zien. Op het gevaar af dat wat we nu schrijven alweer historie is wanneer deze nieuwsbrief op uw digitale deurmat valt, willen we toch enkele leuke waarnemingen met U delen.  Het gaat om de Zwarte Ibis, Steppekiekendief en de Bladkoning. Alle drie waarnemingen waar vogelaars voor uit hun stoel komen en die zeker niet alledaags genoemd kunnen worden. In het weekend van 13-14 october waren deze soorten deze nog aanwezig op Voorne. Voor wie het wil volgen attenderen we op de site Waarneming.nl.

 

Zwarte Ibis: al een aantal dagen waargenomen in de Strypse Wetering. Broedvogel van Zuid-Europa, normaal overwinterend aldaar of in Afrika, tot 2000 als dwaalgast genoteerd in Nederland. Gezien het toenemend aantal hier van de dwaalgastlijst afgehaald en nu gezien als bijzondere soort. In het veld, vnl moeras-en rietlandschappen onmiskenbaar.

 

Steppekiekendief: een juveniel waargenomen op de Westplaat/Voornse Slikken, herkenbaar aan de oranje buik en de halsring. Normaal broedend in Zuid-Rusland en de Oekraine, overwinterend in Oost-Afrika. Vorig jaar een (geheim gehouden ) broedgeval in Groningen.

 

Tenslotte de Bladkoning. Deze wordt nu veelvuldig gesignaleerd in Nederland, vandaar dat we hier wat dieper op ingaan.

 

 

Je hebt van die periodes in het jaar waarin het nieuws gedomineerd wordt door aan dat seizoen gebonden product, beest of plant. Nieuwe haring, de eerste krokus, pioenrozen enz.. Ook de wereld van de vogelaars kent veel van die momenten. De terugkeer van de Koekoek, de zang van de Nachtegaal, het wegtrekken van de Gierzwaluw, er zijn er teveel om op te noemen. Waar de eerste weken van oktober Waarneming.nl van volstond was met meldingen van de Bladkoning. Geen dwaalgast, maar een zeldzame jaarlijkse doortrekker uit Siberie. Met deze doortrekker is echter iets bijzonders aan de hand.

 

De Bladkoning, een vogeltje iets kleiner dan een Fitis, broedt in het noordoosten van Europees Rusland en Siberie. Het overwintert in Zuidoost Azie en Taiwan. Af en toe, om nog niet verklaarde redenen, trekt een aantal de andere kant op. Dit verschijnsel, reversed migration, gaat dan niet om een individu ( dan zou het een dwaalgast betreffen) maar om een groep of groepen. De laatste 30 jaar neemt het verschijnsel toe, hetgeen niet verklaard wordt uit de toegenomen interesse voor vogelspotten of door betere apparatuur. De ware reden blijft dus nog duister.

 

Half september tot eind oktober is dus de periode waar iedere vogelaar op scherp staat: de bladkoning kan worden gemeld. Het beestje wordt herkend aan zijn gele wenkbrauwstreep en de dubbele gele vleugelstreep. Maar meer nog aan zijn roepje: tsjiuu-tjewiettjewiet. Nerveus bewegend en schokkerig in de boomkruinen is  het roepje het beste aanknopingspunt. Of gewoon op Waarneming.nl kijken, dit jaar zijn er veel meldingen van kleine groepjes! Ga naar de opgegeven locatie en schaar je  bij de talrijke vogelaars met kijkers die zich daar verzameld hebben en geniet!!

 

(bronnen: Waarneming.nl, ANWB vogelgids, Wikipedia)