Tiendgorzen

Natuurgebied de Tiendgorzen is dynamische deltanatuur. Er zijn kreken gegraven en de kade is doorgestoken. De ene dag staat dit gebied  onder water, een etmaal later valt het alweer drrog. In dit afwisselende natuurgebied komen veel bijzondere dieren en planten voor. Op de slikranden zoeken grutto's en tureluurs voedsel. In het riet broeden kleine karekiet en rietzanger. Spindotters bloeien in het voorjaar aan de waterkant. Maak kannis met de bewoners van Tiengemeten-in-het-klein.

Feiten en cijfers.

  • Nieuwe natuur sinds 2001
  • 25 hectare groot
  • Volop kreken, slikken, plassen, riet en struiken
  • Twee wandelafstanden 1 en 3 km
  • Tientallen soorten vogels
  • Bloem- en kruidenrijke velden 

Wonderlijke kruiden

Hier groeit een bonte verzameling bijzondere planten. Op de kade staat poelruit en heemst en ook "ruigtekruiden" als kattenstaart, wilgenroosje en guldenroede komen veelvuldig voor. Guldenroede werd vroeger wel gebruikt als geneeskrachtig wonderkruid tegen nierklachten.

Paaigebied voor vissen

Ondiepe plasswn en kreken zijn voor vissen aantrekkelijke paaigebieden. in het snel opwarmende water late vissen zoals de baars in het voorjaar eitjes achter. Het water in de Tiengorzen biedt ook nieuwe kansen voor zeldzame trekvissen nu de Haringvlietsluizen op een kier gaan.

Kleine vogel grote mond

De kleine karekiet is een rietbewoner die zelden is te zien, maar voortdurend van zich laat horen. Zijn "kare-kare-kare-kare-kiet" is onmiskenbaar van april tot september. De kleine karekiet vlecht nestjes tussen stevige rietstengels en jaagt op insecten.

Kijk voor meer informatie over de Tiendgorzen en Tiengemeten op Natuurmonumenten.nl