Strontvlieg

Scathophaga stercoraria

 

De Strontvlieg is een insect uit de familie drekvliegen. Andere namen zijn ook wel gele strontvlieg, mestvlieg of drekvlieg. De wetenschappelijke naam van de soort is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1758 door Linnaeus.

 

strontvlieg

Deze 5 tot 10 millimeter lange vlieg is geel tot oranje van kleur, de vrouwtjes zijn vaak meer grijs of groen. De vlieg heeft aan de onderzijde een gele, dichte en korte beharing, en op de bovenzijde en de poten een langere, zwarte beharing. De ogen zijn rood en kenmerkend zijn de tasters die erg kort zijn maar recht naar voren steken.

 

De naam Strontvlieg geeft de indruk dat de vlieg mest eet, maar hij leeft van nectar en af en toe wordt ook een ander insect gegrepen, meestal andere vliegen. Deze worden met de zuigsnuit leeggezogen.

De vlieg komt veel voor in graslanden en heidevelden en ook wel in tuinen, maar vooral in de buurt van runderen omdat de mesthoop nodig is voor de voortplanting.

De Strontvlieg is van april tot oktober te zien en overwintert als imago, dus volwassen insect en niet als pop of larve of made.

De paring vindt plaats in de buurt van een mestvlaai, waar het vrouwtje wordt opgepikt door het mannetje. Vervolgens legt het vrouwtje haar eitjes op de mest. Opmerkelijk is dat de eitjes eruitzien als kleine vliegjes, omdat ze vleugelachtige uitsteeksels hebben. Deze dienen echter niet om de eitjes te laten vliegen, maar om ervoor te zorgen dat ze niet in de verse mest wegzakken en verstikken. Ook de larve leeft niet van mest, maar van andere insectenlarven die wel van mest leven, vooral vliegenlarven. De made van de Strontvlieg wordt ongeveer een centimeter lang.

strontvlieg

Een paarden- of koeienvlaai is een uitstekende voedingsbodem voor al deze insecten. Zeker poep van grote grazers die natuurlijk leven en niet besmet zijn met ontwormingsmiddelen die als medicijn door de veeteelt worden toegevoegd. De grote grazers zoeken zelf in de natuur Boerenwormkruid en Kraailook die wormverdrijvend werken.

 

Wie de tijd neemt om in een natuurgebied een koeienvlaai of paardenhoop te bekijken, zal versteld staan van de rijkdom aan leven die erop te vinden is. Bovendien is poep een prachtig onderwerp voor onderzoek door de kinderen tijdens de Veldlessen op de Landtong Rozenburg.

 

strontvlieg

 

Tekst: Wikipedia

Foto: Jeroen Helmer, Twan Teunissen ARK natuurontwikkeling

Wim van Vliet