Strandhaak

Strandhaak Groene Strand
Strandhaak Maasvlakte

strandhaak strandhaak

Een minder bekend fenomeen maar toch zo eigen voor het Nederlandse kustlandschap en dat voor ons duinbegrip niet in onze natuurgidsenkennisransel mag ontbreken. Hoe zouden we een strandhaak kunnen omschrijven??

Het makkelijkst is te vertrekken vanuit het verschijnsel zandbank of zandplaat voor de kust. Op plaatsen waar de stroming minder aanwezig is zal het zand in het zeewater makkelijker neerslaan en blijven liggen, mogelijk nog versterkt door een reeds aanwezige richel op de bodem van de zee. Op zo’n plaats in de luwte kan een zandbank ontstaan. Tegenover dit verschijnsel zorgen eb en vloed, in combinatie met de overheersende windrichting, voor een patroon in de stromingen dat voor geulen zorgt. Patronen kunnen zo in het zeelandschap onstaan die in de dynamiek van stormen weer kunnen wijzigen naar een ander evenwicht.

Ook kunnen twee stromingen die elkaar ontmoeten voor een opheffing van de tegengestelde krachten zorgen en zo een bank doen ontstaan: het zand wordt niet meegevoerd maar dwarrelt neer door het opheffen van de stroomkrachten.

Een dergelijke situatie doet zich vaak voor bij de monding van een rivier in de zee: de stroming van de rivier ontmoet eb en vloed en veelal de stroming ten gevolge van zuidwestenwind. Hier ontstaat dan weer opheffing van de stromingskrachten en neerslag van het zand, er ontstaat een bank gekoppeld als een haak aan de kustlijn. Op den duur zet zich aan de binnenzijde van deze haak rivierslib af en aan de buitenzijde slaat het zeezand neer. Op het Groene Strand is nog een grote haak aanwezig die vanuit de lucht goed is waar te nemen. Voorheen ontmoette hier de Brielse Maas eb en vloed van de Noordzee. Ook ziet men hier nog aan de binnenzijde slib en klei en aan de buitenzijde het zeezand in de bodem. Door de vorming van het Oostvoornse Meer leeft deze haak niet meer, maar is als het ware uitgedoofd.

Nieuwe actieve haken in deze omgeving kun je vinden bij het Verklikkersstrand op Schouwen, op de noordwestpunt van de Kwade Hoek en op de zuidwestpunt van de Maasvlakte. Bij deze haken zijn de vormingen te verklaren uit de botsingen van eb en vloed langs de kust en het vol-en leegstromen van de “kommen” tussen de eilanden loodrecht hier op.

strandhaakEen fraai voorbeeld van de verschillende stromingen geeft deze foto genomen op de haak van de Maasvlakte bij laagwater: zo breit de zee haar patroon, een recht , een averecht.

Bron: wikipedia. Eigen foto’s

Ad ‘t Hart