Strandbroeders

Er zijn een aantal vogelsoorten die het prettig vinden om op het strand te broeden. Gewoon een eenvoudig kuiltje tussen de schelpjes op het witte warme zand volstaat  voor hen om eitjes  te leggen, dit kan dan zo als warm nestje dienen voor hun kroost. Deze soorten worden ook wel aangeduid als strandbroeders, een naam die verder weinig toelichting behoeft. Een aantal van deze soorten heeft het als broedvogel in Nederland moeilijk. Het intensieve gebruik van onze stranden maakt dat het areaal waar rustig gebroed kan worden onder druk staat. Vogelbescherming Nederland is al een aantal jaren bezig met  de bescherming van deze soorten als broedvogel die het men name moeten hebben van de stranden van de Delta en de Wadden. Voor het tweede jaar loopt nu het project  “Strandbroeders” waarbij lokale natuurorganisaties gevraagd is in hun gebied monitoring en bescherming van deze soorten op zich te nemen. Leden van IVN VPR en KNNV zijn hierbij nadrukkelijk betrokken middels een gezamenlijke werkgroep.  

Om welke soorten gaat het? Het onderzoek en de bescherming richt zich op de Strandplevier, Bontbekplevier en de Dwergstern, waarvan de eerste twee zich op het strand bevinden, op de eilandjes in de Grevelingen, het Haringvliet en Neeltje Jans. De Dwergstern laat zich niet op het strand zien als broedvogel, maar moet gezocht worden op de opgespoten vlakte in de Europoort en o.a. Neeltje Jans. De bescherming op de kust van Voorne concentreert zich dan ook op de eerste twee soorten op de gebieden Groene Punt-Autostrand, Westplaat-Slikken, Slufter en strand Maasvlakte tussen P5 en P6.

Om een idee te geven van de aantallen broedparen in Nederland: bij de Strandplevieren gaat het om ca. 150 broedparen, Bontbekplevieren ca. 350. In de  maand april van dit jaar zijn meerdere fouragerende koppeltjes Strand- en Bontbekplevieren waargenomen. Inmiddels is het eerste nest met 4 eitjes van de Bontbekplevier waargenomen. In het najaar hopen we u de resultaten te kunnen berichten.