Rietzanger

Acrocephalus schoenobaenus

rietzangerDe Rietzanger is een algemene broedvogel in Europa die zich voornamelijk in een moerashabitat begeeft, zo ook in Nederland waar deze soort in het noorden en westen zeer algemeen en in aaneengesloten territoria aanwezig is. In het oosten is de soort lokaal, dit gezien de voorkeur voor een vochtige omgeving.

Hij is aanwezig in ons land van april tot september waarna de tocht naar het westen van Afrika ter hoogte van de Sahel wordt aangevangen. De kwaliteit van de overwintering aldaar heeft invloed op de aantallen in Nederland. Zo is er een direct verband gevonden tussen de daling van de aantallen broedgevallen en een te droge winter in Afrika (minder insecten). Een tweede gevolg is dat naast de kwantiteit van de nesten ook de kwaliteit wordt beinvloed. Het vermoeden is dat de overlevers ook zwakker in het broedgebied aankomen en een kleiner nest hebben. Het aantal broedparen in 2015 in Nederland was circa 30.000.

Hoewel de vogel gerekend kan worden tot de “familie” van de “kleine bruine vogeltjes” is de herkenbaarheid toch vrij groot. Dit komt door zijn duidelijke, beige/witte wenkbrauwstreep en zijn gedrag. Hij zit vaak te zingen hoog in een rietstengel en is niet schuw. Met zijn opvallende gezang dat doet denken aan dat van de Kleine karekiet maar dan gevarieerder en zijn duidelijke aanwezigheid boven in het rietlandschap is determinatie niet moeilijk.

Zowel mannetje als vrouwtje zorgen voor de jongen, waarbij het mannetje er wel gelijktijdig meerdere territoria en nestjes op na kan houden, een druk baasje dus.

Bronnen: Sovon Vogelatlas, Jonsson Vogels van Europa
Eigen foto

https://www.vogelgeluid.nl/rietzanger/

Ad ‘t Hart