Quackjeswater

Het Quackjeswater is een duinmeer dat dateert uit de 17de eeuw. In de loop van de tijd heeft zich rond het meer een vochtig bos gevormd. Hierin loopt een sprookjesachtig wandelpad om het meer heen. Echt een aanrader.

Op en rond het duinmeer zijn vaak verschillende vogels te zien. Veel eendensoorten broeden rond de plas en ook grotere broedvogels als blauwe reiger, lepelaar en kleine zilverreiger zijn hier te zien.

Het Quackjeswater is de eerste plek in Nederland waar de kleine zilverreiger ging broeden. Deze spierwitte vogel brengt hier zijn jongen groot tussen de lepelaars. De lepelaars zijn in het voorjaar met hun kuif en lepelvormige snavel de meest opvallende vogels. Zij broeden in kolonievorm op een eiland in het duinmeer.

Kleine zilverreiger

Hoe is het Quackjeswater ontstaan?

In 1927 werd Natuurmonumenten eigenaar van dit gebied. In de daarop volgende crisisjaren werd het duinmeer door jeugdige werklozen (in het kader van werkverschaffing) uitgediept.

Op bijgaande kaarten is ook een kanaal te zien dat in oostelijke richting loopt en eindigt in een gebouw: het voormalige pompstation. Aan het einde van de 19e eeuw had Hellevoetsluis behoefte aan beter drinkwater. Op deze plek in de duinen werd water opgevangen, door het duinzand gefilterd en via genoemd pompstation richting Hellevoetsluis gepompt. Deze watervoorziening is in 1896 in gebruik genomen en heeft tot de jaren ‘50 van de vorige eeuw geduurd. Een deel van dit kanaal is, vlak voordat je het pad naar het vogeluitkijkpunt inloopt, nog te herkennen.

Quackjes water

 

,,De Raad van Kerken bood via de Centrale voor Werkloozenzorg steun aan hulpbehoevenden. Voor jeugdige werklozen opende de Raad op 1 augustus 1935 het Werkkamp De Schaapskooi, gelegen in de duinen tussen Rockanje en Oostvoorne. Eén van de eerste projecten was het uitgraven van het natuurreservaat Het Breede Water. Door verlanding dreigde de voormalige zeearm te veranderen in een bos. Na uitdiepen van het meertje veranderde het weer in een belangrijk natuurgebied voor watervogels en zeldzame planten. Vervolgens kwam het Quackjeswater in aanmerking om te worden uitgegraven.’’

 citaat beschikbaar gesteld door

Bob Benschop

Archivist

Onderstaande link naar PDF is een beschrijving van een excursie rond het Quackjeswater gemaakt door Gerrit Molengraaf.

Wandeling rond Quackjeswater