Pimpelmees

Cyanistes cauruleus

pimpelmeesPimpelmezen zijn dankbare bezoekers van vooral pindanetjes en mezenbollen (vetbollen). Waar andere vogels zich vaak in allerlei bochten moeten wringen om zich te voorzien van voer, schitteren Pimpelmezen in behendigheid. Een mezennestkast van ongeveer 12x12x28 centimeter en een invliegopening van ongeveer 28mm voldoet uitstekend voor de Pimpelmees. In onze tuin hadden wij een mezenkast die gebruikt werd door een stelletje Pimpelmezen. Helaas vielen de pimpelmezenouders ten prooi aan de katten in de buurt. Bij nestkastinspectie werden we verbaasd verrast door 9 hongerige bekjes die zich uitstrekten voor voedsel. Gelukkig konden we de vogeltjes bij de vogelopvang in Simonshaven kwijt die de vogeltjes hopelijk groot heeft weten te krijgen.

De Pimpelmees heeft een kenmerkend blauw ‘petje’, gele borst, smalle, zwarte oogstreep, zwartblauwe kinvlek en blauwachtige vleugels. Mannetjes zijn helderder van kleur dan vrouwtjes en juvenielen. De zang is een heldere triller, meestal aflopend, die varieert per regio.

Broeden
Broedt van eind maart tot in juli. Heeft in die periode 1-2 legsels met elk 7-13 eieren. Broedduur: 13-15 dagen. Pimpelmezen broeden behalve in boomholtes ook graag in nestkasten. De jongen zitten 18-21 dagen op het nest. Als ze zijn uitgevlogen, worden ze nog zo'n 2-3 weken door de ouders gevoerd.    

Leefgebied
In bosrijke gebieden met veel oude loofbomen komt de Pimpelmees in de hoogste dichtheden voor, daar broeden zij in boomholtes. Ook in dorpen en steden komt de Pimpelmees veel voor en broedt daar graag in nestkasten. De Pimpelmees is veel te vinden in parken en tuinen, waar zij ook graag gebruik maken van bijvoedering. 's Winters ook in rietkragen.

Voedsel
Gevarieerd. In broedtijd vooral insecten en hun larven (rupsen), spinnen en andere geleedpotigen. In de winter ook veel zaden (o.a. berk, lariks, Haagbeuk Spaanse aak) en pinda's; zijn dan ook veel te vinden op voedertafels. 's Winters ook in Riet, op zoek naar insecten die uit de rietstengels worden gehakt. Foerageert vaak vrij hoog in de boom, in dunne takken en aan twijgen.

Vogeltrek
De Pimpelmees is een standvogel en blijft dus in de regel het hele jaar in ons land. Sommige dieren zwerven uit richting België en Frankrijk. In de nazomer vormen lokale broedvogels soms groepen die tot in de winter intact blijven. Tussen half september en half november arriveren overwinteraars en doortrekkers uit Scandinavië en andere landen rond de Oostzee in ons land. De voorjaarstrek vindt plaats tussen februari en april, maar is beperkt.

Bron: vogelbescherming nl.
Hans Vermeulen