Parnassiavlak

sikkelsprinkhaan

Sikkelsprinkhaan Phaneroptera falcata bereikt Voorne

Bron: Zuid-Hollands Landschap no. 1 2010

In de Duinen van Oostvoorne leeft een populatie Sikkelsprinkhanen. In 2008 ontdekte sprinkhanen kenner Bart Lensink de soort op het voormalige parkeerterrein van het Parnassiavlak. Lensink adviseerde de stichting om het maaibeheer op het voormalige parkeerterrein uit te stellen tot oktober. Dan hebben de Sikkelsprinkhanen genoeg tijd gehad om hun eitjes tussen gevouwen berkenblaadjes en kruipwilgblaadjes af te zetten. Als er te vroeg gemaaid zou worden, dan hebben de Sikkelsprinkhanen geen mogelijkheden om zich voort te planten. Uiteraard wachtte het Zuid-Hollands Landschap tot oktober met het maaien van het kruidenrijke grasland. En met succes!

sikkelsprinkhaan


Ook in 2009 werden de ongeveer 2 centimeter grote insecten met hun grasgroene en rode ogen waargenomen. In 1968 werd de Sikkelsprinkhaan voor het eerst in Nederland waargenomen. De soort heeft zich sindsdien vanuit Zuid-Limburg over een groter deel van Nederland verspreid.

sikkelsprinkhaan