Voorne Putten Rozenburg
IVN
donderdag03jun2021

Zaterdag 5 juni: wandeling Beninger Slikken

Het versoepelen van de coronaregels biedt ons de mogelijkheid om weer te beginnen met onze eerste-zaterdag-van-de-maand activiteiten. Zaterdagmorgen 5 juni gaan wij, in groepjes van verantwoorde grootte, een wandeling maken in de Beninger Slikken.

Beninger Slikken (waar Spuimonding West deel van uitmaakt) is een prachtig gebied aan de oevers van het Haringvliet en het Spui. Het is voorzien van een uitkijktoren, een trekpontje en een vogelkijkscherm. Het trekt vooral veel vogels van zeer diverse pluimage, zoals tapuiten, lepelaars, kluten, tureluurs, sterns, grutto’s, bruinen kiekendieven, rietgorzen en diverse soorten eenden. Voor een uitgebreide beschrijving verwijs ik naar de gebiedsbeschrijving over de Beningerslikken.

We verzamelen om 9.30 uur op de parkeerplaats aan de Zuidoordsedijk West ten zuiden van Zuidland. Neem een verrekijker mee om alles zo goed mogelijk te kunnen waarnemen. Zorg ook voor stevig schoeisel. En wat te drinken voor onderweg; wij zorgen voor wat lekkers erbij. Aanmelden is verplicht via: erik.adeboer@upcmail.nl

Erik de Boer