Natuurgidsen opleiding

diplomauitreiking natuurgidsen

22 nieuwe natuurgidsen!

IVN afdeling Voorne Putten Rozenburg afdeling Goeree-Overflakkee zijn samen 22 natuurgidsen rijker! Op dinsdag 2 juli 2019 was er een feestelijke diploma uitreiking in het Bezoekerscentrum bij de Tenellaplas in Rockanje.

De cursisten hadden voorafgaand aan de officiële uitreiking gezamenlijk voor een heerlijk buffet gezorgd. Na een uitgebreide fotosessie, met alle cursisten en hun pluisvaders en -moeders werden de diploma’s uitgereikt.

Voordat het zover was hadden de nieuw gediplomeerde natuurgidsen zich gedurende anderhalf jaar verdiept in de natuur hier in de omgeving. Ieder was ingedeeld bij een pluisgroep. Zo werden het Quackjeswater, het Mallebos, het Groene Strand, de Gamandervallei en de Kwade Hoek gedurende de hele cursus ‘uitgeplozen’. Dit alles onder inspirerend toezicht van ervaren mentoren, de pluisvaders en -moeders.

Dat was niet alles: daarnaast werd op de lesavonden gestudeerd op allerlei achtergrondkennis en werden er presentaties gehouden over de meest uiteenlopende onderwerpen, terwijl tijdens de vele excursies al dan niet geleid door de natuurgidsen in spé vooral de beleving van de natuur op de agenda stond. En niet te vergeten de uitgebreide verslagen van de pluisgroepen, de meesterproeven en de ruim 260 Gidsenweetjes die er zijn geschreven.

Deze Natuurgidsenopleiding was een mooie samenwerking van de  IVN afdelingen Voorne Putten Rozenburg Goeree-Overflakkee. De nieuwe gidsen kunnen op verschillende manieren aan de slag gaan voor hun IVN afdeling en daarnaast zijn er veel gezamenlijke activiteiten met Het Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten en de KNNV waar ze zich voor zullen inzetten.