Muizen onderzoek 2018

Op verzoek van Stichting het Zuid-Hollands Landschap en Natuurmonumenten heeft de Zoogdierwerkgroep van de KNNV afdeling Voorne in het najaar van 2018 enkele muizenonderzoeken uitgevoerd.

woelmuis